MS KV KSČMúvodNÁZORY A STANOVISKA

NÁZORY A STANOVISKA

Základním úkolem je lepší volební výsledek

(24.3.2017)

Jaká je v Moravskoslezském kraji situace po podzimních krajských volbách?
Uplynulo přes 100 dní od nástupu nové koalice (ANO 2011, KDU-ČSL a ODS) do vedení Moravskoslezského kraje a odchodu KSČM a ČSSD do opozice, kde skončila i koalice SPD-SPO. Koalice umožnila účast a práci všech našich zastupitelů ve všech výborech a komisích, které byly ustaveny, až na malé výjimky, s totožnými názvy a obsahem jako v minulém volebním období. Jejich postup v personálních otázkách však nebyl tak velkorysý, jako jsme my umožnili opozičním stranám v minulých osmi letech, kdy koalici tvořila ČSSD a KSČM. Jedině kontrolní výbor byl svěřen zastupiteli za ČSSD, tedy opozici. Po ustavujícím zastupitelstvu jsme absolvovali zatím dvě zastupitelstva, a to prosincové, které schválilo rozpočet na rok 2017, který s pouhými kosmetickými úpravami připravila koalice ČSSD a KSČM. To nám umožnilo pro něj i pozitivně hlasovat. Práce v jednotlivých výborech a komisích je na počátku a naši zástupci jsou z daného složení ti nejzkušenější a budou pro práci těchto orgánů určitě přínosem.
Velkým překvapením pro mě je, že koalice předložila své programové prohlášení až nyní na březnovém zastupitelstvu, i když ho slíbila do konce prosince 2016. A to se dělo bez povšimnutí médií, která byla vůči naší bývalé koalici vždy velmi kritická.


Termín předložení je jedinou výhradou proti tomuto dokumentu?
Nikoliv. Je neuvěřitelné, jak málo informací tento dokument přináší v kontextu s tím, jak dlouho se rodil. A to jde, jak vyplývá z názvu, o Vizi do roku 2024. Dokument spíše vypadá jako heslovitý volební program, kdy samotný text bez obrázků a grafiky se vejde na papír formátu A4. Nelze ho kontrolovat, je nekonkrétní, až na pár údajů jako jsou výstavba vědeckotechnické knihovny a nového Domu umění. Náš kraj prý bude nejlepší, nejzdravější, dopravně nejpropojenější, nejčistší a takových »nej« je v tomto dokumentu povícero. Nejsou však ani naznačeny zdroje k jeho uskutečnění. Programové prohlášení jsme spolu s ČSSD podrobili poměrně široké kritice, ale koalice nám sdělila, že lidé, zejména mladí lidé, mají rádi zkratky. Tak uvidíme, co na to řeknou naši spoluobčané.


Jak se díváte na řešení problematiky útlumu hornictví ve vašem kraji a s tím souvisejících dopadů?
No vidíte, to se rovněž v programovém prohlášení neobjevuje. Ani zmínka. Co se týká našich postojů, ty jsou dlouhodobě známy. Jednoznačně prosazujeme dlouhodobý, bezpečný a pod vládní kontrolou provedený útlum těch částí ostravsko-karvinského revíru, kde se zásoby uhlí ztenčily nebo se je za současných technologií a ekonomických podmínek nedaří vytěžit. Považujeme za nepřijatelné, aby kvůli »hrátkám« jednotlivých resortů vlády České republiky pokračovaly tendence k převodu OKD na jiný než státní subjekt, který by odpovídal za technologickou garanci bezpečného útlumu, i za řešení jeho sociálních dopadů na tisíce zaměstnanců OKD a dalších podniků, které jsou na OKD navázány. V tomto směru jsme jednoznačně v souladu s požadavky odborové organizace a v souladu se zájmy zaměstnanců OKD a celého Moravskoslezského kraje.
Shrnuto, podporujeme aktivní přístup státu při řešení problematiky OKD včetně převodu majetku na stát. Jestli to bude státní podnik PRISKO nebo DIAMO, není úplně rozhodující. Nyní jde o rychlost provedení této transakce tak, aby se neprohlubovaly nejistota a obavy z dalšího vývoje v tomto podniku, který má významný podíl na zaměstnanosti v kraji.


Jaké jsou současné aktivity a také plány moravskoslezských komunistů?
Jsme po krajské nominační konferenci KSČM, která vyhodnotila výsledky voleb do zastupitelstva kraje ve čtyřech senátních volebních obvodech jako neuspokojivé a nominovala 36 žen a mužů na kandidátní listinu KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny, které proběhnou na podzim letošního roku. Jsou to zkušení členové a naši příznivci, kteří mají praxi z komunální a krajské politiky a rovněž někteří stávající poslanci. Základním úkolem je složit reparát z krajských voleb a přivést k volbám co nejvíce našich členů a sympatizantů, kteří podpoří náš volební program a naše kandidáty. Jde o zásadní politický úkol celé krajské organizace KSČM, který nelze splnit bez zvýšené aktivity členské základny i všech stupňů stranické struktury.


Jaká je situace v průmyslové zóně Nad Barborou?
Situace není dobrá a optimální. Soustředěný tlak našeho vedení spolu s ČSSD se mi jeví jako ochablý. Myslím, že k tomu přispívá i nechuť a zpochybňování významu této zóny ze strany současného vedení kraje, které tuto nechuť projevovalo i před volbami do zastupitelstva kraje a kdy zejména ministr Babiš se proti této zóně vymezoval. Na březnovém zastupitelstvu kraje jsme rozhodli o prodloužení platnosti dohody o řešení vzájemných vztahů s dosavadním většinovým vlastníkem zájmových pozemků do června tohoto roku. Jak se zdá, není schopen splnit některé dohodnuté závazky. Politická odpovědnost za zdárné dokončení jednání je na novém vedení kraje. Přesto jsem na jednání navrhl, aby kroky nového vedení byly konzultovány s vedením minulým, aby nedošlo k přeseknutí »historické paměti« z minulých jednání. Akceptováno to bylo a my budeme pozorně sledovat další vývoj, včetně postoje vlády, které slíbila financování infrastruktury v této průmyslové zóně.


Projevuje se současný vzestup ekonomiky na poklesu nezaměstnanosti v kraji? Jaký je váš názor na masivní zaměstnávání cizinců, které prosazují podnikatelské kruhy?
Je pravda, že průměrná nezaměstnanost v našem kraji poklesla na 7,3 procenta. Je však zároveň pravda, že okresy Bruntál a Karviná jsou v popředí nezaměstnanosti v rámci České republiky. Moravskoslezskému kraji však v souvislosti s již zmíněným OKD, ale i s problémy v hutním sektoru i ve stavebnictví, hrozí zvyšování nezaměstnanosti. Je rovněž pravda, že se řada našich podniků a podnikatelů potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců v oborech IT, strojírenských a elektro oborech. To dlouhodobě nevyřeší zahraniční zaměstnanci, ale výrazné zlepšení orientace našich škol všech stupňů směrem k technickému vzdělání. Zaměstnávání většiny cizinců má rovněž negativní dopad na růst mezd v jednotlivých oborech a to nechceme připustit. Konec levné práce nemůže být jenom heslo, ale prosazená praxe.


Jiří NUSSBERGER

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena