Poslancům KSČM se na středečním jednání podařilo získat podporu pro schválení usnesení týkajícího se privatizace OKD

17. 3. 2017

Sněmovna přijala usnesení navržené KSČM o tom, že se Česká republika dostala díky politickým rozhodnutím, která byla v rozporu s názory široké odborné veřejnosti a akademické obce v oblasti surovin a energetiky s absencí jasné dlouhodobé surovinové a energetické koncepce, do řady problémů, které umocnila problematická privatizace práva dobývat a obchodovat s naším národním bohatstvím, surovinami, včetně černého a hnědého uhlí.

Z textu je zřejmé, že rozhodnutí popřevratových vlád privatizovat bylo chybné a způsobilo dnešní tragický stav tohoto segmentu průmyslu, a tak tato rozhodnutí, učiněná pod dojmem pravicové ideologie volného trhu, stojí dodnes miliardy korun a mají na svědomí likvidaci celých oblastí průmyslového dědictví našich předků. Pokud by měl někdo krátkou paměť, tak bych chtěl připomenout osudy sklářů, textiláků, námořníků, ocelářů a dalších oborů, ve kterých jsme bývali špičkami ve světě.

To ale není všechno, díky komunistům prošel skoro celý návrh řešící ne jenom minulost, ale i budoucnost a nutí vládu činit kroky k záchraně uhlí jako národního bohatství! Celý text najdete na www.kscm.cz, www.psp.cz nebo  www.leoluzar.cz.

Proto jsme jako KSČM prosazovali, a také schválili úkol pro vládu zjistit, kdo rozhodl a úkoloval zástupce státu v orgánech podniků, aby hlasovali o snížení základního jmění v OKD v neprospěch Fondu národního majetku, který ve svém důsledku znamenal ztrátu vlivu státu ve společnosti. Tento údaj se nám nepodařilo dohledat. Ani pan premiér ve svém obsáhlém úvodním slovu k tomuto bodu neřekl, jak k tomu došlo. On to pouze zmínil. Ale za vším je potřeba hledat konkrétní lidi a to, co je vedlo k tomu, že tak hlasovali a způsobili tak vlastně následné kroky vlády. Nás skutečně zajímá, kdo úkoloval a kdo rozhodoval.

Kdo vlastně rozhodl a následně realizoval převod akciových podílů v podniku OKD na obce, aby se po čase opětovně tyto akcie snažil získat, a to prostřednictvím firmy, která byla v podezření, že jednala proti zájmům státu. Zde je ten klíčový bod, kdy stát ztratil majoritu. Veřejné zdroje se tady zmiňují v náznacích, kdo že za tím stál a pověřil firmu, která skupovala akcie pro pana Bakalu, byť to bylo tehdy skrytě a pod jinou záminkou.. Tady to někdo za stát udělal. A jméno tohoto člověka by bylo velice zajímavé zjistit. Dle mého názoru se to zjistit dá. Bohužel ve zdrojích, kterými disponujeme, toto není možno dohledat. Byla to uzavřená jednání, jednání vlády a dalších orgánů, která o tom rozhodovala. Někdo to ale na ně přinesl, dal na stůl a jednalo se tedy o jméno konkrétního člověka. Toto jsou skutečnosti, které by šlo dohledat, a proto bychom rádi, aby vláda k tomuto přistoupila.

Kdo zodpovídal za nevyšetřování podezření z nelegálních finančních operací při privatizaci OKD a kdo zapříčinil časové prodlevy a nečinnost státu, když na nelegální finanční operace upozornily zahraniční vyšetřovací orgány a banky? Toto je jedna z věcí, která se táhne dalšími vládami, které následovaly po privatizaci. Když už ze zahraničí přišlo upozornění na to, že se v této situaci něco děje, proč naše vyšetřující orgány tyto věci neřešily? Ať již se jedná o bankovní dozor, možná i České národní banky nebo o instituce pověřené činností dozoru, nikdo prostě nic nečinil. A my se tady ptáme proč?

Kdo zapříčinil neplnění oprávněných očekávání nájemníků týkajících se bytového fondu OKD? Tady neustále a zcela oprávněně slyšíme, že byty OKD byla velká zlodějna. Když si přečtete privatizační projekt nebo privatizační smlouvu, tak tam jsou jasné sliby nájemníkům. Jenže v některých krocích, které nastaly, někdo neudělal to, co udělat měl. Proč stát, který v tomto případě zastupoval tolik tisíc nájemníků, prostě nic nečinil? Prostě proto, že se vše dělalo tak, aby si někdo namastil kapsu!

A pouze vláda, která úkoluje všechny ty Bezpečnostní informační služby a Finančně-analytické útvary, je schopna tuto historii odkrýt. To nemůže udělat žádná poslanecká vyšetřovací komise, zvláště ne ta iniciovaná Úsvitem jen z propagačních důvodů. Stejný trik použili při prosazení vyšetřovací komise k problému zvlnění D47.  Komise narazila na hradbu zapomětlivosti a mlčení, protože vše bylo už přece tak dávno, a kdo si to má pamatovat. Sami navrhovatelé z Úsvitu nakonec z komise vycouvali, když zjistili, že již mediálně netáhne. A kdo si myslí, že po více než 15 letech si pan Koláček a pan Otava z Karbon Invest „vzpomenou“, kdo kradl, je hodně naivní. Pouze vláda a státní orgány, pokud tedy budou chtít, jsou schopny zjistit, kdo a za kolik tu zlodějinu udělal!

A proto požadujeme po vládě České republiky zabezpečení a zmapování finančních toků na účtech zainteresovaných osob, příbuzných těchto osob a firem spojených s těmito osobami, které se podílely přímo nebo nepřímo na privatizaci OKD. Tento bod je zdánlivě těžce splnitelný, ale vychází z logiky věci, že pokud máte podezření, že tak bylo činěno s úmyslem obohatit se, tak se to obohacení někde muselo objevit. Někde na finančních účtech, někde v katastrálních záznamech nebo daňových prohlášeních, někde se prostě objevit muselo. A stát disponuje orgány a úředníky, kteří mají oprávnění a moc kontrolovat tyto záležitosti. Dneska dokonce i pomocí informačních systémů a technologií jsou schopni spárovat údaje, jsou schopni dát dohromady tyto údaje a jsou schopni na tuto otázku odpovědět. Nesmí zůstat podezření, že někdo z těchto peněz někde žije, užívá si jich a směje se nám tak, jak se nám směje pan Bakala a jak se nám směje aktuální  web OKD, který říká: V roce 2004 převzal OKD nový vlastník. Z OKD se stala moderní a kvalifikovaně řízená firma. Toto je opravdu výsměch! 

 

Schválené usnesení poslanců KSČM k privatizaci OKD

 

Schválené usnesení KSČM poslance Luzara

 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky:

1. Konstatuje, že se Česká republika dostala - díky politickým rozhodnutím, které byly v rozporu s názory široké odborné veřejnosti a akademické obce v oblasti surovin a energetiky a absenci jasné dlouhodobé surovinové a energetické koncepce – do řady problémů, které umocnila problematická privatizace práva dobývat a obchodovat s našim národním bohatstvím, surovinami, včetně černého a hnědého uhlí.

2. Požaduje po Vládě ČR, aby zabezpečila:

 1. možnosti těžby všech druhů uhlí jakožto nenahraditelného nerostného bohatství České republiky dnes i v budoucnu,
 2. ochranu ložisek vyhrazeného nerostu České republiky před jejich nenapravitelným znehodnocením v případě jakýchkoliv změn vlastnických vztahů nebo ukončení podnikání,
 3. zákonnost a naplnění všech závazků sjednaných při privatizaci a vyplývajících ze zákonů a předpisů ve vztahu k ochraně zdraví, přírody, rekultivace krajiny i zaměstnanosti,
 4. efektivní využití vlastnictví státu a těžební práva na dosud netěžené nebo připravované lokality těžby, kde se nachází strategické zásoby nerostných surovin, kterými lze řešit nejen zaměstnanost, ale zejména naší energetickou nezávislost na řadu desetiletí,
 5. budoucnost pracujících v povoláních exploatujících zdraví v míře bránící jejich možnému dalšímu pracovnímu uplatnění cestou urychlené novely důchodového zákona tak, aby byl umožněn dřívější odchod do penze u všech dotčeným zaměstnancům v souladu s mezinárodními standardy definujícími těžkou práci,
 6. bezodkladná a účinná opatření, která povedou k dlouhodobému, časově definovanému rozložení útlumu těžby v OKD, pod vedením a kontrolou státu tak, aby nedocházelo k nedotěžení stávajících zásob černého uhlí , nevratné likvidaci nevytěžených důlních děl,

3. Žádá Vládu ČR, aby úkolovala příslušné výkonné orgány k objasnění činností, které vedly k majetkovým ztrátám Českého státu při privatizaci OKD a dle zjištění podala trestní oznámení.

K tomu nutno objasnit:

 1. kdo rozhodl a úkoloval zástupce státu v orgánech podniku, aby hlasovali o snížení základního jmění OKD v neprospěch Fondu národního majetku, který ve svém důsledku znamenal ztrátu vlivu státu ve společnosti,
 2. kdo rozhodl a následně realizoval převod akciových podílů v podniku OKD na obce, aby se po čase opětovně tyto akcie snažil získat a to prostřednictvím firmy v podezření, že jednala proti zájmům státu,
 3. kdo zodpovídal za nevyšetřování podezření z nelegálních finančních operací při privatizaci OKD,
 4. kdo zapříčinil časové prodlevy a nečinnost státu, když na nelegální finanční operace upozornily zahraniční vyšetřující a bankovní orgány,
 5. kdo zapříčinil neplnění oprávněných očekávání nájemníků týkajících se bytového fondu OKD.

4. Požaduje po Vládě ČR zabezpečit zmapování finančních toků na účtech zainteresovaných osob, příbuzných těchto osob a firem spojených s těmito osobami, které se podílely přímo nebo nepřímo na privatizaci OKD.

Schválené usnesení ANO 2011 poslance Hájka

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky I. konstatuje, že privatizace společnosti OKD byla pro občany České republiky nevýhodná v oblasti ekonomické i v oblasti sociální.

Česká republika připojila k podanému trestnímu oznámení ve věci podezření na neoprávněnou výplatu dividend ze společnosti OKD, a.s., a připojila se jako poškozená s návrhem na náhradu škody a s návrhem na zajištění majetku dle trestního řádu, protože státu vzniká škoda průběžně tím, že stát musí finančně sanovat ztráty OKD, zejména řešit výplaty horníků namísto zadlužené firmy, kterou majitel přivedl do insolvence

Schválené usnesení TOP09 poslance Laudáta

Žádá vládu o předložení informace k situaci OKD a termín je 31. 5. 2017.

Autor: 
Leo Luzar, poslanec PS PČR za KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM