Europarlament

předsedkyně delegace poslanců KSČM ve frakci GUE/NGL v EP