Europarlament

Ing. Kateřina Konečná
předsedkyně delegace poslanců KSČM ve frakci GUE/NGL v EP