Rok 2023, rok zkoušek i nadějí

4. 1. 2023

Když jsem podeváté v polistopadovém období skládal slib zastupitele města Ostravy a rozhlédl se kolem sebe, zjistil jsem, že jsem takto jediný ze všech zvolených zastupitelů. Další rekord „sklidil“ Tomáš Macura, který se stal potřetí primátorem našeho statutárního města. Nu, a dnes máme za sebou nejen ustavující zastupitelstvo, ale i listopadové, včetně debaty o rozpočtu pro rok 2023. Ten bude projednávat prosincové zastupitelstvo, které v době vydání tohoto měsíčníku máme za sebou, ale vzhledem k uzávěrce tohoto měsíčníku pro pisatele neznáme výsledek jeho projednání. Z výsledků voleb a složení Rady města je však zřejmé, že nedojde k velké změně přístupu v investiční politice a plánovaných investičních akcích, se kterými jsme v řadě případů nesouhlasili. Jistě bude rozpočtem, který dosud co do výše Ostrava v historii neměla. Jsem však přesvědčen, že Ostrava nestála v dosavadní polistopadové historii před tak složitou situací, kterou způsobil nárůst cen všech médií, které mají vliv na vysokou míru inflace, zdražování základních potravin, ale i služeb včetně stavebních materiálů a prací. Lidově řečeno „za více peněz méně muziky“. As tím se bude muset rozpočet města vyrovnat. Osobně i s dalšími členy našeho klubu, ale věřím, že i ostatními reálně smýšlejícími zastupiteli nepřipustíme přenesení finanční zátěže na naše občany. Tedy v těch odvětvích, které město může ovlivňovat, jako je cena vodného a stočného, kde jsme předkládali návrhy na úplatné převzetí vodárenských akcií na město. Dalšími oblastmi je cena jízdného ve městě, výše poplatku za svoz a likvidaci domovního odpadu, stravování žáků zejména základních škol a školských zařízení a další oblasti včetně podpory sportu a sportovních zařízení, které bez podpory města nebudou schopny vytvářet podmínky pro sportovní vyžití jak organizované, tak i neorganizované mládeže. Je velkým závazkem pro 55 žen a mužů zvolených do zastupitelstva města, aby provedli toto město rokem 2023 co nejlépe. Aby přesvědčili nejen 35,46 % voličů, kteří se voleb zúčastnili, že budou vždy stát na straně občanů a jejich potřeb, a tím přispěli k tomu, že o volby nejen v našem městě mají mít zájem, a napomohli tak ke zvýšení počtu voličů, který je vOstravě bohužel dlouhodobě nízký. Přeji všem Ostravanům klidné a pohodové vánoční svátky v kruhu svých nejbližších, šťastné vykročení do nelehkého roku 2023, pevné zdraví, práci a víru v šťastný a bezpečný průběh roku 2023.

Autor: 
JUDr. Josef Babka, předseda klubu Ostravská levice v ZMO
Zdroj: 
Radnice!!! prosinec 2022