TISKOVÁ ZPRÁVA!!!

29. 9. 2023

Přípravný výbor představil „Návrh na vyhlášení krajského referenda v Moravskoslezském kraji“ k převodu pozemků pro potřebu LOG HUB AČR, které má sloužit i Armádě Spojených států amerických.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zářijovém jednání silou koaličních zastupitelů za ANO, ODS s podporou TOP 09, KDÚ-ČSL a Sociálních demokratů zamítlo vyhlášení krajského referenda k otázce:

Souhlasíte s bezúplatným převodem nemovitostí ve vlastnictví    Moravskoslezského kraje na ČR -Ministerstvo obrany pro potřeby „Logistického centra armády ČR-Mošnov“, které, jak vyplývá z „Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými v oblasti obrany“, bude využívat i armáda Spojených států amerických?“

Krajské referendum může být vyhlášeno dvěma způsoby. První varianta je z vlastního rozhodnutí zastupitelstva kraje. Druhá na návrh přípravného výboru, který musí podpořit nejméně 6% oprávněných voličů v daném kraji.

Vzhledem k negativnímu stanovisku stávajícího zastupitelstva byl ustaven čtyřčlenný Přípravný výbor, který zpracoval „Návrh na vyhlášení krajského referenda“ k výše uvedené otázce, včetně podpisových archů k podpoře tohoto návrhu. Tyto podpisové archy jsou zveřejněny na webových stránkách www.kscm.cz a jsou k dispozici na stálých i přechodných místech, která budou zveřejněny na uvedené a delších stránkách a sociálních sítích. Do sběru podpisů občanů-voličů Moravskoslezského kraje se zapojí stovky aktivistů s cílem dosažení uvedených 6 procent oprávněných voličů, což představuje necelých téměř 60 000 občanů. Cílem referenda je uplatnění prvků přímé demokracie při rozhodování o majetku kraje a jeho využití, když bez vědomí občanů a krajských zastupitelů bylo území blízko Letiště Leoše Janáčka zařazeno mezi území, které po výstavbě Logistického centra AČR může využívat i Armáda Spojených států amerických. Zabránění tohoto převodu pozemků přispěje i k odstranění obav občanů blízkých měst a obcí ze zásahu do chráněné oblasti Poodří a zásahu do životního prostředí a životních podmínek místních obyvatel.

V Ostravě dne 29. 9. 2023

 

Za Přípravný výbor JUDr. Josef Babka, zmocněnec

Příloha: Podpisový arch