Tisková zpráva z krajské konference KSČM konané dne 15. 12. 2023 v Ostravě - Dům techniky Ostrava

17. 12. 2023

V pátek 15. 12. 2023 proběhla v Ostravě Krajská konference KSČM a završila tak etapu okresních konferencí v Moravskoslezském kraji. Kromě delegátů se jí zúčastnili i pozvaní hosté. Srdečně přivítaná zde byla i předsedkyně ÚV KSČM, europoslankyně Kateřina Konečná, ale i další členové ÚV KSČM.

Zprávu o činnosti a hlavních úkolech Krajského výboru KSČM v následujícím období přednesl jeho předseda Josef Babka.  Své vystoupení orientoval k hlavnímu úkolu moravskoslezských komunistů v nastávajícím volebním roce 2024 a vývoji celkové společensko-politické a ekonomické situaci v Moravskoslezském kraji s důrazem na energetickou a teplárenskou bezpečnost kraje, zajištění zdravotních a sociálních služeb pro občany, čerpání evropských a národních zdrojů na rozvojové projekty v MSK, jakož i problematiku mezigenerační a profesní solidarity a zajištění soběstačnosti v oblasti potravin, které jsou obsahem i přijatých tézí Volebního programu pro MSK.

V diskusi pak delegáti i hosté komentovali předložené dokumenty, zejména hlavní úkoly krajské organizace v souvislosti s volbami, které proběhnou v roce 2024 včetně předložených „tézí Volebního programu pro volební období zastupitelstva MSK 2024-2028“. Předmětem diskuse byla i probíhající podpisová akce k získání potřebného počtu podpisů pod návrh referenda k otázce převodu pozemků v oblasti MOŠNOVA, kde má dojít k výstavbě HUB AČR, který by měla využívat i armáda USA.  Delegáti jednoznačně podpořili snahu přípravného výboru ke konání krajského referenda zapojit občany kraje, aby formou přímé demokracie mohli rozhodnout o této závažné otázce, o které nebyli před podpisem Česko-americké smlouvy o obrané spolupráci informováni.

V diskusi rovněž vystoupila Kateřina Konečná, kterou konference podpořila na vedoucí místo na kandidátce pro volby do Evropského parlamentu a která reagovala na diskusi a seznámila delegáty konference s postoji a stanovisky KSČM k současné domácí a mezinárodní situaci. Jednoznačně podpořila protestní akce odborů, ale i dalších skupin obyvatel proti asociální politice stávající pěti koaliční vlády a vyjádřila podporu mírovému řešení mezinárodních konfliktů.   

Krajská konference schválila plnou kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva MSK včetně vedoucího kandidáta, kterým se stal stávající zastupitel a předseda kontrolního výboru zastupitelstva MSK Ing. Ivan Strachoň. Rovněž doporučila kandidaturu Ing. Leo Luzara pro volby v senátním obvodu 71 v Ostravě.

Autor: 
KV KSČM MSK