Vojenské logistické centrum v Mošnově? Ať rozhodnou občané

30. 9. 2023

Blíží se chvíle, kdy vláda bude moci ukázat, jak vážně bere názor občanů. V Moravskoslezském kraji totiž vznikla petice za krajské referendum – v ní se lidé mohou vyjádřit k převodu pozemků, na nichž má vzniknout vojenské logistické centrum, z kraje na stát. Dá se předpokládat, že s tím řada nejen místních obyvatel nebude souhlasit.

O co přesně jde? Řeč je o připravované výstavbě logistického centra Armády České republiky v Mošnově. Tento areál má navazovat na dosud vybudovanou infrastrukturu mošnovské průmyslové zóny. Zde v sousedství Letiště Leoše Janáčka Ostrava vznikla bohatá infrastruktura pro investory zejména z oblasti automobilového průmyslu a logistiky. Stávající provozy poskytují zaměstnání více než čtyřem tisícům pracujících a měly by přispět k vlastnímu rozvoji letiště. Dosud vše v pořádku.

O nás, bez nás

Zájem a pochopitelné obavy občanů o dění ve vztahu k připravovanému logistickému centru Armády ČR se zvýšily na jaře letošního roku. Při návštěvě letiště v polském Rzeszówě, které nyní slouží pro logistiku vojenského materiálu, uvedl český prezident Petr Pavel, že se zde chce seznámit s jeho fungováním jako modelem pro plánované logistické centrum v Mošnově. V této době již probíhala závěrečná jednání o Česko-americké dohodě o obranné spolupráci, která byla následně ratifikována. I když se v tomto dokumentu o možnosti vybudování cizí vojenské základny přímo nehovoří, není tato možnost ani zcela vyloučena.

Po zveřejnění obsahu této smlouvy je pro mnoho občanů zarážející, že v příloze tohoto dokumentu je již zmiňováno Logistické centrum Mošnov jako místo, kterého se smlouva týká. O těchto skutečnostech byli občané včetně krajských zastupitelů informováni až po podpisu smlouvy! Bez vědomí kraje tak vláda do smlouvy zařadila území, které není na pozemcích státu a nachází se částečně v majetku kraje a částečně v rukou soukromých vlastníků.

Armáda ano, ale jiná

Doposud byl projekt představován jako návrat Armády ČR do Moravskoslezského kraje. Toto jsme my – teď mluvím za krajské zastupitele KSČM – vždy podporovali s ohledem na posílení složek Integrovaného záchranného systému. Armáda sehrála v minulosti pozitivní roli při řešení řady krizových situací v kraji. Dlouhodobě jsme byli proti odchodu armády z regionu.

Na červnovém jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje jsme se netajili, že připravíme návrh na zrušení memoranda mezi Moravskoslezským krajem a ministerstvem obrany. Za klíčové považujeme změnu usnesení, ze kterého vyplynulo, že na základě nových okolností kraj nemá zájem na převodu pozemků na českou armádu.

Na zářijovém zastupitelstvu však koalice ve složení ANO 2011, ODS s podporou TOP 09, KDU-ČSL a ČSSD byla proti změnám původních usnesení. KSČM proto předložila návrh, aby zastupitelstvo kraje vyhlásilo krajské referendum o otázce převodu pozemků pro vytvoření logistického centra Armády ČR.

I přesto, že se jedná o mimořádný nástroj přímé demokracie, který je v historii Zastupitelstva Moravskoslezského kraje navrhován poprvé, koalice jej nepodpořila.

Zastupitelé za KSČM se proto rozhodli využít možnosti dané zákonem a ustavili přípravný výbor pro vyvolání referenda v rámci kraje. Cílem a úkolem přípravného výboru bude sběr 6 % podpisů oprávněných voličů v kraji. Dle počtu zapsaných voličů ve volebních seznamech z počátku tohoto roku je potřebný počet necelých 60 tisíc podpisů.

Občanům bude v případě konání referenda položena následující otázka:

Souhlasíte s převodem pozemků ve vlastnictví kraje na stát zastoupený Ministerstvem obrany nebo Armádu České republiky pro potřeby Logistického centra Mošnov, které, jak vyplývá ze smlouvy ČR a USA, bude využívat i armáda USA?

Odpověď: »Ano« – »Ne«

Otázka je formulována tak, aby splňovala podmínky pro rozhodování zastupitelstva v jeho samostatné působnosti.

Tak jak to myslí s tou demokracií?

Dovolte mi jen krátkou zmínku k institutu krajského referenda neboli někdy uváděného krajského lidového hlasování. Zákon jej umožňuje od roku 2010. Referendum je v případě jeho realizace na stejné úrovni jako volby. Nejde v něm o výběr osob pro zastupitelskou demokracii, ale umožňuje občanům podílet se na rozhodování v zásadních otázkách, které se týkají jejich života. V dnešní době otevřeného přístupu k informacím již snad nikdo nechce a doufám, že ani nebude rozporovat možnost občanů získat si relevantní informace k danému tématu.

Očekávali bychom od koaličních stran ve vedení kraje, které se tak rády samy nazývají demokratickými, že návrh na vyhlášení krajského referenda podpoří. Prokázali by tak, jakou mají úctu a důvěru ke svým voličům. Ti si svou cenu uvědomují. A přesvědčují o tom své volené zástupce rostoucí aktivitou při jednáních zastupitelstev na všech úrovních. To koneckonců některá média nepřehlédla.

Proti vojenskému logistickému centru v Mošnově se ozývá stále více hlasů, teď jde o to, jak je přetavit ve společné odmítnutí pobytu cizích vojáků v (nejen) Moravskoslezském kraji. Může to začít tímto krajským referendem – petice i návod na stažení je na www.kscm.cz – a pokračovat celorepublikovým lidovým hlasováním nejen o nechtěném logistickém centru. Tahle vláda si mnohými svými kroky o odpor občanů sama říká.

 

Autor: 
Ing. Ivan STRACHOŇ, člen Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Zdroj: 
https://www.nasepravda.cz/aktualne/zpravodajstvi/vojenske-logisticke-centrum-at-rozhodnou-obcane/