VÝZVA delegátů a hostů krajské konference KSČM Moravskoslezského kraje konané 15. 12. 2023 v Ostravě

17. 12. 2023

Delegáti, delegátky a hosté krajské konference v Ostravě se seznámili s návrhem přípravného výboru pro vyvolání krajského referenda k položené otázce:

 

Souhlasíte s bezúplatným převodem nemovitostí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje na ČR - Ministerstvo obrany pro potřeby „Logistického centra armády ČR - Mošnov“, které, jak vyplývá z „Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými v oblasti obrany“, bude využívat i armáda Spojených států amerických?“

                                                                                                                      a jednoznačně odpovídají „NE“.

 

Delegáti a hosté jednoznačně podporují vyhlášení krajského referenda k položené otázce. Jde o právo občanů uplatnit prvek přímé demokracie, když rozhodnutí vlády a obou komor parlamentu o možnosti využití „Logistického centra armády ČR v Mošnově“ armádou Spojených států amerických nebylo ani součástí uzavřeného memoranda mezi MSK a MO ČR ani předmětem jednání s představiteli kraje a dotčených obcí.

Vyzýváme spoluobčany Moravskoslezského kraje, kteří jsou nebo budou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, aby připojili svůj podpis na podpisovou listinu k „Návrhu na vyhlášení krajského referenda“ a sami rozhodli o možnosti přímou volbou se vyjádřit k položené otázce. Krajské referendum v případě získání podpory 6% oprávněných voličů se bude konat souběžně s volbami do Zastupitelstva MSK na podzim roku 2024.

Využijme této možnosti a rozhodněme!

Ostravě dne 15. 12. 2023

Delegáti a hosté krajské konference KSČM v Ostravě 

                                                                                                                                                                                                                      

Autor: 
KV KSČM MSK