Co je dobré vědět, než se rozhodneme přivydělat si ve volební komisi?

1. 9. 2017

S blížícími se volbami můžeme stále častěji zaznamenat lákání různých volebních stran a uskupení na snadný přivýdělek ve volebních komisích za dané hnutí nebo stranu. Vždy, když toto čtu, zamýšlím se nad tím, jestli si obě zúčastněné strany případné dohody vůbec uvědomují, jaké negativní následky to může mít. KSČM problémy se zaplněním míst, na která má ze zákona samozřejmě nárok, nemá, protože disponuje početnou členskou základnou a pro naše členy je čest být ve volební komisi a většinou to není jejich první účast. A tak spíš vystupují jako zkušení matadoři, kteří radí nováčkům.

Kdo vlastně tedy tvoří okrskovou volební komisi a co je jejím úkolem? Stará se o řádný průběh voleb, dbá na pořádek ve volební komisi, zajišťuje hlasování a dohlíží na jeho průběh. Následně sčítá hlasy, vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování a odevzdává volební dokumentaci. Okrskovou volební komisi tvoří její členové a zapisovatel jmenovaný starostou, který nemá hlasovací právo. Zapisovatelem jsou většinou zaměstnanci daného úřadu, kteří musí být na tuto funkci řádně proškoleni, proto si nedokážu popravdě představit, jak by toto mohl vykonávat někdo náhodný, kdo se přihlásí, že by chtěl. Toto pohrdání požadovanou kvalitou práce komise vyjádřené inzerátem „pojďte si přivydělat“, je přímou cestou k velkému průšvihu. Trestní zákoník totiž ve svém § 351 Maření přípravy a průběhu voleb a referenda hovoří jasně „kdo vědomě nesprávně sečte hlasy či poruší tajnost hlasování, nebo kdo jinak hrubým způsobem maří přípravy nebo průběh voleb do zákonodárného sboru nebo zastupitelstva územního samosprávného celku anebo přípravy nebo průběh referenda, až do vyhlášení jejich výsledků, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.“

A přesto i tato funkce je nabízena formou inzerce mnoha stran a uskupení. Dalším problémem je nedodržení losování na prvním zasedání okrskové volební komise na funkce předsedy a místopředsedy. Určení těchto funkcí jakýmkoliv jiným způsobem je v rozporu se zákonem!

A kolik tedy činí tento inzerovaný lukrativní přivýdělek? Dá se očekávat odměna od 1300,- do 1600,- Kč. Odměna je poměrně krácena za neúčast a podléhá dani z příjmu. Než ale na ni kývnete, je potřeba si uvědomit, že tato odměna není jen za to, že to tam prostě odsedíte. Uvědomte si zodpovědnost, která z ní plyne. Od kontroly zapečetění urny a zabezpečení volební místnosti na noc, přes kontrolu a sčítání hlasů. Po skončení voleb dbejte na to, aby vycházely kontrolní počty. Všechno je lepší přepočítat dvakrát a navzájem se kontrolovat. Jednotlivé výsledky za váš okrsek si zapište a zkontrolujte jejich správnost na serveru www.volby.cz. Pokud máte podezření na neregulérnost voleb, zápis nepodepisujte a trvejte na tom, aby byly důvody odepření podpisu uvedeny v samostatné příloze. Uvědomte si, že v okrskové volební komisi jste právě proto, abyste zabránili různým pochybným pokusům a podvodům.

Autor: 
Leo Luzar, poslanec PSP ČR za KSČM a vedoucí kandidát pro volby do PSP ČR za Moravskoslezský kraj
Zdroj: 
Leo Luzar, poslanec PSP ČR za KSČM a vedoucí kandidát pro volby do PSP ČR za Moravskoslezský kraj