L. Luzar: Policajt čertem

5. 12. 2017

Tradici lze chápat jako kulturní dědictví, které je předáváno z generace na generaci. A tak v předvečer svátku sv. Mikuláše, ochránce nespravedlivě obviněných, obchází Mikuláš spolu s anděly a čerty domácnosti s dětmi. Zatímco první dva roznášejí dárky a jsou tedy postavami veskrze kladnými, čert se stará o symbolické trestání a strašení zlobivých dětí. Asi každý z nás si vzpomene na dobu svého dětství, kdy nám rodiče vyhrožovali tím, že dostaneme slupky z brambor a uhlí nebo že si nás čert odnese v pytli do pekla. V dobách dřívějších však ne vždy byl Mikuláš doprovázen právě anděly a čerty, ale třeba obecním policajtem. Předpokládám, že v té době byl on za toho zlého.

A tak zcela symbolicky v předvečer svátku sv. Mikuláše je národ strašen policajtem, i když to není právě ten, co Mikuláše doprovází. Co na tom, že je policajtem bývalým a že v rámci své policejní praxe fungoval při odhalování těch nejtěžších zločinů? Co na tom, že byl mnohokrát v rámci své praxe prověřován a svou práci vykonával dobře? A není to možná jen strach z policajta, co ví a umí, a mohlo by se stát, že by v tom pomyslném pytli mohl někoho odnést ne sice do pekla, ale třeba do vězení?

Autor: 
Leo Luzar, poslanec a místopředseda poslaneckého klubu KSČM
Zdroj: 
Leo Luzar, poslanec a místopředseda poslaneckého klubu KSČM