Program podpory „Vysokorychlostního internetu“

16. 4. 2018

Ministr průmyslu a obchodu Ing. Tomáš Hüner předložil vládě zprávu o naplňování Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací a o implementaci Programu podpory „Vysokorychlostního internetu“.

 

Není jednoduché pro nového ministra „naskočit“ do úkolu svého předchůdce, zvláště když tento projekt provázel od počátku vlivový souboj mezi Ministerstvem vnitra, které v projektu hledalo práci pro Českou poštu a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tyto spory zapříčinily výrazné zpoždění projektu a ohrozily čerpání evropské dotace v miliardách korun. Snad se tedy již blýská na lepší časy, když je vyjasněna kompetence. Nyní tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu, Český telekomunikační úřad a koordinátor digitální agendy České republiky společně s Platformou odborné veřejnosti (tj. s profesními sdruženími, resp. asociacemi zastřešujícími operátory sítí elektronických komunikací) zahájilo realizaci jednotlivých úkolů. V první řadě na vypracování metodické pracovní pomůcky, která bude podrobněji specifikovat vztah mezi zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem. Novelizovaný stavební zákon by měl být komplementárně doplněn do funkčních, územně plánovaných a stavebně montážních procesů pro liniové stavby elektronických komunikací.

Bohužel již nyní ministr v materiálu přiznává časový skluz oproti původně stanoveným časovým horizontům zpracování!

Snad druhá část opatření akčního plánu bude svižnější. Pracuje na něm Český telekomunikační úřad a jedná se o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel. Tento návrh nařízení vlády již prošel připomínkovým řízením.

Je také zarážející, že až nyní se řeší úprava technických norem nezbytných při výstavbě vysokorychlostních sítí elektronických komunikací s primárním zaměřením na fyzickou infrastrukturu uvnitř budov a zoufalá nekoncepčnost v této přípravě se projevuje i snahou o přezkoumání možnosti zavedení (překladem do českého jazyka) dosud nezavedeného technického reportu „CLC/TR 50510 Fibre optic access...network“ do soustavy norem ČSN. Člověka by napadlo, že touto aplikací norem měli začít, a ne ji teprve přezkoumávat. Co však je opravdu tragédie, je neexistující informace o vysokokapacitní přípojné infrastruktuře a zatím je na stole pouze hledání kompromisního řešení. Zato asi nejlépe jde mediální část projektu, jinými slovy propagace, jak makáme a jak to bude krásné, až to bude. Otázkou je pouze to, kdy to bude a zda se podaří utratit alokované prostředky! A to, co již určitě úsměvně nepůsobí, je druhý pokus o výzvu na poskytnutí dotace na výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu a stále se objevující neschopnost realizovat tento projekt na podporu zpřístupnění rychlého internetu pro občany. Pane ministře, jestli nějaký projekt potřebuje rázné řešení, tak tento. Rozhodněte se!

Leo Luzar