V Ostravě spolu válčí bílé pláště

5. 8. 2018

V Ostravě spolu válčí bílé pláště

Spory mezi lékaři ohrožují školu i nemocnici. Ta může přijít o svůj statut „fakultní“

  • 31 Jul 2018

OSTRAVA Válka mezi dvěma tábory lékařů, kteří soupeří o vliv. Tak by se dala popsat situace na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, ohrožena je i její budoucnost.

„Naše fakulta je nyní v bezprecedentní situaci. Má dva děkany, Pavla Zonču a Arnošta Martínka,“říká předseda akademického senátu Igor Dvořáček.

Začátkem července fakulta dostala verdikt Krajského soudu v Ostravě, že odvolání děkana Pavla Zonči z roku 2016 je neplatné kvůli procesní chybě. Ta spočívá v tom, že univerzita tehdy neumožnila hlasovat jeho spojenci Evženu Machytkovi. Ten se stal v únoru novým ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava a od té doby obě instituce nemohou najít společnou řeč.

„Když nedojde k dohodě mezi vedením nemocnice a fakulty, hrozí, že fakulta může časem přijít o akreditaci pro lékařské obory a nemocnice o statut fakultní,“upozornil včera děkan Martínek.

Rektor univerzity vyzval Zonču, aby se zdržel výkonu funkce děkana. Zonča sice nyní předběž

né opatření respektuje, ale těsně po doručení rozsudku dal řediteli nemocnice souhlas k tomu, aby z funkce odvolal přednosty tří klinik včetně Arnošta Martínka a Igora Dvořáčka.

„Je to msta. Odvolání považujeme za neplatné, protože ho nepodepsal i druhý děkan,“tvrdí bývalí přednostové klinik, kteří se také chtějí bránit právní cestou.

Patová situace má skončit v první polovině září, kdy bude akademický senát fakulty opět hlasovat o odvolání děkana Zonči. Tomu představitelé fakulty vytýkají, že ji přivedl do personálních i ekonomických problémů. Zonča tvrdí opak. „Byl jsem trnem v oku, protože jsem nechtěl zaměstnávat bílé koně, kteří se tam skoro nevyskytovali. Ekonomicky jsme si vedli výborně, skončili jsme 15 milionů v plusu,“líčí.

Oba tábory lékařů se vzájemně obviňují z touhy po moci, neschopnosti, střetu zájmů a vyčítají si neochotu ke spolupráci, která poškozuje nemocnici i univerzitu. To už vadí i komunálním politikům.

„Aktuální schizma reprezentované znepřátelenými děkany fakulty vyžaduje radikální řešení. Osobně se do toho zapojím,“říká primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO).

„Rád bych obě strany vyzval, aby nechaly stranou osobní spory a soustředily se na obecný zájem,“podotkl hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Zastupitel města i kraje Josef Babka (KSČM) chce požádat předsedu komunistické strany Vojtěcha Filipa, aby vyhrocené vztahy obou institucí řešil s premiérem Andrejem Babišem (ANO). „Pokud se situace nezmění, obavy o budoucnost fakulty se mohou naplnit. To by bylo v neprospěch univerzity, města, kraje i nemocnice,“míní Babka.

Zastupitel města za ČSSD Ivo Hařovský kritizuje hádky lékařů i odvolání přednostů klinik. „Negativně to vnímá řada zaměstnanců nemocnice,“řekl. „Východiskem ze současné patové situace by bylo odstoupení obou děkanů a nové volby,“navrhl.

Ivana Lesková

Autor: 
Ivana Lesková
Zdroj: 
Mladá Fronta DNES