Rozhovor s Danielem Pawlasem - Je důležité naslouchat problémům druhých

1. 9. 2018

Rozhovor Haló novin s poslancem Danielem Pawlasem, vedoucím kandidátem KSČM ve statutárním městě Havířově

Je teď na nás tu pomyslnou káru poposunout dále, aby naše děti, které přijdou po nás, mohly říci »tož fajně to ti naši tatíci zrobili«.

Je to smutný a žalostný pohled na současnou sociální demokracii ve městě Havířově, která si hraje na novodobou šlechtu a přitom je v plném rozkladu.

 

Co vás přivedlo do politiky?

Vždy mě iritovala lidská lhostejnost nebo pasivní kritika věcí veřejných. Chce-li člověk věci měnit pozitivním směrem, nemůže odevzdaně čekat a kritizovat vše v koutě v domnění, že se to změní. Naopak je nutné se aktivně zapojit.

Jste zkušeným politikem na celostátní i komunální úrovni, jak vám poznatky z práce poslance i zastupitele mohou v případě zvolení pomoci při prosazování volebního programu KSČM v Havířově?

Jsem již osm let v politice a ze znalosti věci ať už z pozice náměstka primátora, primátora a teď poslance dnes už bezpečně vím, že pokud chceme realizovat náš program, je důležité neustupovat z našich cílů, nebát se riskovat s vědomím ztráty a vždy si zachovat víru ve vítězství. Nikdy nesmíme zapomínat a odpouštět našim politickým protivníkům, protože odpouštět je lidské, ale v politice toto pravidlo neplatí a byl by to počátek našeho konce.

Co všechno patří k vaší současné funkci zastupitele města Havířova?

Jsem opozičním zastupitelem a další povinnosti spojené s výkonem této funkce nemám, tak jako většina mých stranických kolegů. Prvním krokem nové koalice vedené ČSSD bylo vyloučení všech komunistů z kontrolních orgánů městských společností, komisí rady města a všech poradních orgánů. Zášť a nenávist sociálních demokratů k havířovským komunistům došla tak daleko, že byli odvoláni i z občanských komisí, které se podílejí na rozvoji okrajových částí města Havířova. To vše bylo doprovázeno vyhrůžkami a veřejným dehonestováním osob, které se dlouhá léta poctivě věnovaly rozvoji města Havířova. Je to smutný a žalostný pohled na současnou sociální demokracii ve městě Havířově, která si hraje na novodobou šlechtu a přitom je v plném rozkladu.

Co se v tomto končícím volebním období ve městě podařilo?

Bohužel mnoho zásadních věcí, které mohly posunout město o kus dále, nebylo realizováno kvůli častým změnám na radnici. Prakticky se za poslední dva roky zastavil rozvoj města a jelo se v tzv. udržovacím režimu standardních oprav budov a infrastruktury, které však automaticky běží a vedení města na ně nemá zásadní vliv. Na jakoukoliv novou realizaci, invenci, nápad bylo bohužel absolutně rezignováno. Jako příklad mohu uvést plánovanou výstavbu nového domova pro seniory, dále areál volného času s realizací atraktivních městských lázní pro občany. Takto bych mohl ve smutném výčtu zmarněných projektů a příležitostí pokračovat dále. Bohužel poslední dva roky na radnici jsou přehlídkou obskurních postaviček dokazujících si svou velikost a jedinečnost místo práce.

Práci primátora statutárního města Havířov jste si už »vyzkoušel«, na co byste z tohoto období chtěl navázat, co byste naopak rád změnil?

Určitě bych rád navázal na slušné a vstřícné jednání s občany města Havířova. Je důležité umět naslouchat problémům druhých a pokusit se je řešit. Těžko však toho docílíte tím, když se budete schovávat před občany a z části radnice, kde sídlí vedení města, uděláte nedobytnou pevnost. Přesně to byl první krok současného vedení města po nástupu do funkcí, zbavit se občanů jako otravného hmyzu, který se moc ptá a chce po představitelích města práci a odpovědi na své otázky. Radnice byla ve své historii vždy místem, kde se mohl občan u svého primátora svobodně objednat a byl vlídně přijat. Dnes však musí poníženě zvonit jako prosebník a čekat, zda bude milostivě vpuštěn. Je to naprosté pohrdání občany, a to za situace, kdy představitelé města jsou placeni z kapes daňových poplatníků. Skoncujeme s touto nedůstojnou fraškou!

S jakými prioritami jdete do voleb?

Jednu z priorit jsem naznačil v předchozí odpovědi. Vrátit důstojnost v komunikaci mezi občany a představiteli města, protože to je zásadní podmínka v navrácení důvěry občanů v politiky. Chceme navázat na projekty, které se zastavily vinou stávajícího diletantismu, ať už se jedná o urychlenou výstavbu domova seniorů, zahájení realizace areálu volného času s výstavbou městských lázní, modernizaci městské policie nebo vytvoření tolik potřebných nových parkovacích míst pomocí tzv. mini parkovacích domů. Úkolů je řada a jsme si toho dobře vědomi.   

Mohl byste pojmenovat současné největší problémy města?

Ovládnutí města lobbisticko-mafiánskými strukturami ČSSD, které se jako paraziti pevně přisály na městský rozpočet. Pro běžného občana mnohdy neviditelné vazby a souvislosti, ale pro zasvěcené je to vědomí o žalostném stavu věcí veřejných. Stačí se podívat, které firmy jsou dlouhodobě napojeny na městský rozpočet, kdo a v jakých funkcích pracoval nebo pracuje na úrovni samosprávy, kraje a jiných úřadů. Vím, že orgány činné v trestním řízení jsou v této oblasti aktivní a mnohé věci monitorují i ve vazbě na probíhající vyšetřování v jiných částech naší republiky.

Jak řešení těchto nešvarů vidí komunisté?

Pro havířovské komunisty je nepřípustné spolupracovat s těmi politickými subjekty v Havířově, které jsou ovládány místními Janoušky a Rittigy, a kde i předsednictvo těchto stran je pouhou loutkou v rukou lobbistů. Těžko se vyjednává s politickým subjektem, kde se předseda nemůže svobodně rozhodnout a musí se zpovídat a plnit příkazy svých pánů. Pevně věřím, že se do zastupitelstva dostanou nová uskupení a tváře, u kterých je jistota, že jejich slovo platí a zastupují sebe sama a nikoho jiného. Havířovští komunisté se kategoricky distancují od těchto praktik a odmítají vést jakýkoliv dialog s těmito subjekty na havířovské politické scéně.

Cestou z této situace je konstruktivní spolupráce slušných politických stran a uskupení a hledání řešení tak, aby výsledné nové vedení města bylo kompetentní a pracovalo ve prospěch občanů Havířova.

Popusťte uzdu fantazii: jak by podle vašich představ měl Havířov vypadat v příštích čtyřech letech, abyste byl spokojen?

Havířov by měl být městem, které je vstřícné ke svým občanům, městem moderním inovativním a inspirativním. Možná jsou to slova odvážná, ale ti, kteří Havířov budovali, si právě tyto své sny plnili a já jako občan města mohu zodpovědně říci, že se jim to fakt povedlo. Je teď na nás tu pomyslnou káru poposunout dále, aby naše děti, které přijdou po nás, mohly říci »tož fajně to ti naši tatíci zrobili«.

Jiří NUSSBERGER