POSLANCI ZA KSČM V EVROPSKÉM PARLAMENTU

5. 12. 2018

Prosadili - Úplný zákaz dvojí kvality potravin u jídla pro malé děti 

Zabránili - Zrušení centrálního vytápění po roce 2020

Bránili - Brutální cenzuře internetu

Prosadili - Snadnější přístup k financím pro hospice, chráněné dílny, družstva, apod.

Prosazují - Větší zapojení pacientů při rozhodování o jejich právech a postavení