Jednali zastupitelé Moravskoslezského kraje

4. 10. 2019

Na svém 13. zasedání se sešli zastupitelé Moravskoslezského kraje. Program byl tradičně bohatý - 106 bodů.

K prioritám KSČM patří dlouhodobě bezpečnost občanů. Zastupitelé schválili podporu Hasičskému záchrannému sboru (HZS) Moravskoslezského kraje (MSK) a to jak profesionálům, tak Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v obcích ve výši 20,9 mil. Kč. Kraj HZS daroval 1000 ks širokospektrálních ochranných filtrů, 4 ks modulárních víceúčelových zařízení pro komplexní údržbu a zkoušení požárních hadic, 15 ks speciálních měřicích přístrojů EX_TEC PM 4. Přispěl na pořízení nového automobilu, navýšil podporu pro SDH v 11 obcích o 2,5 mil. Kč a poskytl investiční dotaci Letišti Ostrava pro zajištění hasičské záchranné služby na letišti. Zvolili přísedící krajského soudu v Ostravě.

Oblast ČR, včetně našeho kraje, v poslední době sužuje nejen sucho, ale také kůrovec. Proto Moravskoslezský kraj podpořil hospodaření v lesích téměř 9 miliony korun. Dotaci obdrží 60 žadatelů. Prostředky budou využity na zpracování kůrovcových stromů, na lapače hmyzích škůdců, budování oplocenek mladých stromků nebo například úklid klestu.

Dva miliony získají včelaři. Začínající včelaři si budou moci pořídit nové nástavkové úly nebo i kvalitní chovný materiál. Stávající včelaři krajské prostředky využijí na obnovu včelích úlů, vyšetření moru včelího plodu, na pořízení včelařského zařízení a na vzdělávání ve včelařství. Stabilizaci a zvýšení stavů kvalitních včelstev kraj podporuje delší dobu. Například v  letech 2016 až 2018 se v kraji podařilo vyměnit 4 440 včelích úlů starších 15 let, které mohou být zdrojem nákaz. Obnova se týkala 850 včelařů. Navíc včelařů stále přibývá. Za posledních pět let jsme zaznamenali desetiprocentní nárůst, což určitě vítáme.

Moravskoslezský kraj podpoří znevýhodněné oblasti regionu - Osoblažsko a Vítkovsko. Na investiční záměry a rozvojové projekty obcí do pěti tisíc obyvatel z těchto částí kraje rozdělí téměř 20 milionů korun. Peníze pomohou obcím postavit nebo zrekonstruovat kulturní, spolková a školská zařízení, vybudovat podnikatelské zóny a bytové prostory. Žádost podalo 10 obcí z regionu.

Zastupitelé prostřednictvím krajského dotačního programu podpořili účast dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území kraje v oblastech, kde je dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší, na ozdravných pobytech s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních nacházejících se mimo oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Alokace je 3,5 mil. Kč. Obdobně podpořili ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol pro roky 2018-2020 u 24 žadatelů.

Moravskoslezský kraj začal jako první v ČR využívat dotační program tzv. kotlíkových dotací. V rámci již třetí výzvy byly rozděleno mezi 18 žadatelů 2 miliony korun.

Zastupitelé schválili řadu strategických dohod formou memoranda. Skoky na lyžích se staly pro Československou a Českou republiku významnou díky zásluhám frenštátského rodáka Jiřího Rašky, českého lyžaře století. Úspěchy Jiřího Rašky daly podnět ke stavbě skokanských můstků v areálu Horeček ve Frenštátě pod Radhoštěm v letech 1969 – 1973. Moravskoslezský kraj, Frenštát pod Radhoštěm, obec Trojanovice a Svaz lyžařů ČR uzavřely Memorandum, kde si dávají za cíl vybudovat moderní sportovní skokanský areál 21. století na evropské úrovni tak, aby jeho využitelnost byla celoroční pro sportovce i veřejnost, včetně veškeré potřebné infrastruktury, zázemí pro sportovce i návštěvníky, parkovišť, lanovky či Muzea Jiřího Rašky.

Zastupitelé schválili Memorandum o spolupráci s Českou unii sportu, kde se kraj zavázal poskytnout částku 35 mil. Kč pro rok 2020. Cílem Memoranda je vzájemná spolupráce v oblasti podpory sportovní činnosti pro tělovýchovné, tělocvičné jednoty, sportovní kluby a sportovní příspěvkové organizace měst a obcí na území našeho kraje.  Administraci programu bude zajišťovat Česká unie sportu prostřednictvím svých regionálních organizací. V letošním roce bylo podpořeno 424 subjektů.

Dalším je Memorandum o spolupráci při záchraně a revitalizace části Národní kulturní památky – objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic a vytvoření státní příspěvkové organizace MUSEUM+, mezi Moravskoslezským krajem, Ministerstvem kultury ČR, městem Ostravou a Dolní oblastí VÍTKOVICE. Předpoklad celkových nákladů potřebných k přípravě a realizaci projektu činí 2,5 miliardy korun. Počítá se s využitím národních i evropských zdrojů.

Významné je Memorandum na zajištění odborné praxe studentů gastronomických oborů mezi Moravskoslezským krajem v ČR a Lihua Grand Hotelem v Taiyuanu, hlavním městě partnerské provincie Šansi v Čínské lidové republice.

Jednou z priorit volebního programu KSČM je podporovat sociální služby zařazené v krajské síti sociálních služeb. Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu podpořil provoz sociálních služeb 70 miliony korun. Krajští zastupitelé rozdělili mezi poskytovatele sociálních služeb i peníze „od státu“.  V rámci tzv. dofinancování to bude dalších 144,4 milionu korun. Celkem kraj mezi poskytovatele sociálních služeb v letošním roce rozdělil 1,9 miliardy korun. Oblast sociálních služeb se dlouhodobě potýká s nedostatkem financí.  I když stát kraji dodatečně peníze poslal, stále je potřeba zhruba ještě 300 milionů korun.

Krajští zastupitelé rozhodli o zřízení dvou příspěvkových organizací v sociální oblasti - Domova TuTo v Ostravě a Dětského centra Pluto v Havířově. Rovněž odsouhlasili vznik Technologické a podnikatelské akademie jako nové školské příspěvkové organizace kraje. Akademie bude unikátní organizací v rámci České republiky, kdy veřejná střední škola bude působit přímo v prostorách veřejné vysoké školy. Jejím cílem bude vzdělávání technicky nadaných žáků středních škol a zvyšování kvality výuky technických oborů v regionu. Škola bude mít 120 studentů ve čtyřech třídách. Součástí akademie bude nová střední škola, vzdělávací středisko pro učitele a tréninkové centrum pro žáky z ostatních škol, které kraj zřizuje.

Krajští zastupitelé schválili podporu i dalším žadatelům, např. Českému červenému kříži, podpořili významné sportovní akce v kraji a sportovní reprezentaci MSK na mezinárodní úrovni, projekt Kozmické ptačí louky-pastva Exmoorských divokých koní, podporu vybraným obcím a městům kraje, na přípravu a kofinancování projektů z Evropské unie, podporu podnikání v kraji, rozvoji cykloturistiky a managementu turistických oblastí, podporu vědě a výzkumu, vysokým školám, podpořili stáže žáků a studentů ve firmách kraje, projekt digitální mapy Moravskoslezského kraje, individuální dotace na úseku kultury, památkové péče a sportu, školství, sociálních věci, atd.

Svatomír Recman, zastupitel za KSČM