VÝZVA VOLIČŮM K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a SENÁTU PARLAMENTU ČR V ROCE 2020

15. 2. 2020

Rok 2020 je dalším v řadě volebních roků, kdy občané České republikysizvolí své zástupce do horní komory parlamentu České republiky – Senátu a nové zastupitelé Moravskoslezského kraje.

Krajská konference KSČM Moravskoslezského kraje projednala a přijala „Teze volebního programu pro volby do Zastupitelstva MSK“ a rozhodla o složení kandidátní listiny KSČM z těch kandidátů, kteří jsou připraveni tento volební program prosazovat v orgánech kraje ve prospěch občanů našeho kraje.

Zastupitelé KSČM prokázali a prokazují, že jsou platnými zástupci levicových voličů bez rozdílu jejich bydliště ve městech a obcích našeho kraje a vždy v jejich prospěch.

Delegáti krajské konference KSČM Moravskoslezského kraje vyzývají voliče KSČM a další levicověsmýšlející voliče k podpoře kandidátů KSČM v letošních volbách.Volbou kandidátní listiny KSČM volíte jistotu zachování dostupnosti veřejných služeb - zdravotních, sociálních i školských, a to podveřejnou kontrolou a správou zvolených zastupitelů Moravskoslezského kraje.

Jasně a negativně se postavíme protisnahám o případné vybudování strategické vojenské základny USA či NATO na území Moravskoslezského kraje,např. na letišti v Ostravě-Mošnově, a budeme se bránit ipřípadným krajským referendem k této otázce.

Přijaté téze volebního programu KSČM, které reflektují široké spektrum působnosti a postaveníkraje a jeho orgánů, jsou programem otevřeným k názorům široké veřejnosti a jsme připraveni na tyto názory a náměty reagovat.

Základní přístup komunistů je dán heslem „S lidmi a pro lidi“ a je našim trvalým závazkem, který budeme i nadále naplňovat.

Přijďte k volbám a volte kandidáty KSČM jak do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, tak v senátních volbách ve volebních obvodech ve Frýdku Místku, městě Ostravě a Karviné.

 

Delegáti krajské konference KSČM Moravskoslezského kraje.

 

V Ostravě Michálkovicích dne 14. 2. 2020