Krajská konference MSK KSČM

15. 2. 2020

Komunisté Moravskoslezského kraje v pátek 14. 2. 2020 na krajské konferenci hodnotili svou práci za uplynulé období, včetně informace o činnosti klubu KSČM v zastupitelstvu MS kraje. V souvislosti s nastávajícími volbami do zastupitelstva kraje projednali teze volebního programu a schválili kandidátní listinu KSČM. Kandidátku do voleb povede JUDr. Josef Babka, který byl rovněž zvolen za předsedu KV KSČM.

Konference projednala a schválila hlavní úkoly KSČM v kraji na období 2020-2022 a přijala Stanovisko k programovým dokumentům, jako podklad pro jednání XI. sjezdu KSČM.

Fotogalerie