Jednoznačně odmítáme leteckou základnu USA

15. 2. 2020

Rozhovor Haló novin s Josefem Babkou, předsedou KV KSČM a klubu zastupitelů v Zastupitelstvu MSK.

 

S trochou nadsázky má Moravskoslezský kraj (MSK) takový rozsah problémů, že by to chtělo extra ministerstvo pro MSK. Nedávno tvrdě zareagovala europoslankyně Kateřina Konečná za KSČM na nápad zřídit v Mošnově vojenskou leteckou základnu USA. Je to skutečně v plánech ODS, nebo je to jen taková jejich chiméra?

K první části otázky chci připomenout, že v předchozím volebním období, kdy jsme byli součástí koalice KSČM a ČSSD ve vedení MSK, jsme iniciovali a prosadili zřízení zmocněnce vlády ČR pro Moravskoslezský kraj, který spolu s vedením kraje a krajskou tripartitou nastartoval přijetí řady usnesení vlády, která měla zahájit kroky vedoucí k plánované a řízené restrukturalizaci MSK. Je ke škodě věci, že současné vedení kraje nezajistilo jeho působení v plánovaném rozsahu a působnosti.

K druhé části otázky, týkající se »nápadu« pana Vondry na vybudování strategické základny USA na letišti v Mošnově, jsem jasně vyjádřil stanovisko KSČM. Toto stanovisko je jednoznačně odmítavé a deklaroval jsem i připravenost KSČM vyvolat krajské referendum, ve kterém, jak jsem přesvědčen, by odmítavé stanovisko vyjádřila většina občanů našeho kraje.

Co řeknete k nedávno vydané zprávě vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD? Tato komise také podala trestní oznámení celkem na 14 osob. Chcete něco doplnit k tomuto problému?

Pro občany našeho kraje byla privatizace OKD, a zejména s tím spojená privatizace více než 40 tisíc bytů, zločinná rána, která má své negativní dopady do dnešních dnů a za kterou nesou odpovědnost pravicové vlády, ale i vlády za účasti ČSSD. Již několikanásobná změna vlastnictví bytů jen ztěžuje či znemožňuje jejich návrat do rukou státu. Jak se to stalo? Je chybou, že stát nevyvinul úsilí ve vztahu k ÚHOS, aby další převod RESIDOMa na švédské vlastníky nepovolil a nezpřehlednil stávající strukturu.

Na společnost OKD se prý valí miliardová ztráta, protože firma včas nereagovala na nízké ceny uhlí. Co to bude znamenat pro ostravský region?

Problémy nevyplývají jenom ze současné ceny uhlí na světovém trhu, poklesu těžby v minulém roce o jeden milion tun, ale i vygenerované ztráty vyplývající z tragického důlního neštěstí, které OKD postihlo v nedávné době a které si vyžádalo bohužel i 13 lidských životů. Připomínám však, že v letech 2017-2018 OKD vygeneroval zisk přes 4,5 miliardy korun. Takže krýt ztrátu ve stovkách milionů by neměl být problém. Je rovněž předpoklad, že v letošním roce dojde k vyšší těžbě uhlí, a to téměř o 300 tisíc tun černého uhlí.

A co vlastní útlum dobývání černého uhlí v OKD, hrozí kvůli němu nedostatek elektrické energie?

Ano, to je vážná otázka a problém – 83 procent výroby elektrické energie z černého uhlí v ČR je realizováno v MSK, podobně je tomu u výroby tepla v teplárnách. Z toho jednoznačně vyplývá vysoká koncentrace černouhelných energetických zdrojů a zdrojů tepla v rámci ČR v Moravskoslezském kraji. Proto je pro tento kraj, občany, ale i průmysl nezbytné – a je to náš požadavek – zachovat těžbu černého uhlí co nejdéle, nejlépe do roku 2030. Jinak budeme závislí na dodávkách ze zahraničí se všemi důsledky včetně energetické bezpečnosti kraje. Myšlenky, že nedaleké Polsko a jeho těžba nás zachrání, jsou liché, a to z toho důvodu, že jejich těžba sotva pokryje jejich vlastní spotřebu v budoucnosti.

Máte problém i v boji s kůrovcem v Beskydech a hlavně Jeseníkách, řešíte ekologizace zdrojů a území v kraji, včetně ochrany a tvorby nových zdrojů vody. Jak se vám to daří a jaké máte další strategické plány?

Kůrovcovou kalamitu považuji spolu s povodněmi za největší pohromu, která postihla naše dvě pohoří, Beskydy a Jeseníky, a které, jak jsem přesvědčen, se dalo předejít důslednou preventivní politikou jednotlivých vlastníků lesů, zejména Lesů České republiky, v minulém období. Tato kalamita a její odstraňování má i vedlejší negativní dopady na dopravní infrastrukturu ve vlastnictví obcí a kraje, kterou musíme řešit a která vyžaduje zvýšené nároky na veřejné rozpočty. Zejména obce v tom nemůžeme nechat samotné a musíme vyvinout úsilí na kompenzace z prostředků státu a kraje.

Z hlediska zajištění kraje vodou můžeme znovu poděkovat našim předlistopadovým předchůdcům, kteří vybudovali řadu vodních děl, bez kterých bychom dnes byli v neřešitelných problémech. Naši pozornost i ve volebním programu pro letošní krajské volby směřujeme na pomoc obcím při výstavbě vrtů pro zajištění pitné vody pro obyvatelstvo. Mimo jiné i v období koalice KSČM a ČSSD jsme takovou pomoc již realizovali a je zapotřebí v této pomoci pokračovat.

Nedávno jste, tuším, v anketě Haló novin nastínil, že pro řešení těchto problémů jsou nezbytné finanční zdroje, které mimo veřejné rozpočty můžou přinést dva programy – program Restart a na něj navazující tři akční plány Strategie s finančními požadavky na konkrétní opatření až ve výši 68 mld. korun. Myslíte, že se vám to skutečně povede?

Oba programy, které jsou vzájemně propojené, považuji spolu s veřejnými rozpočty za zcela zásadní pro financování restrukturalizace kraje, řešení regenerace území po hornické a hutnické výrobě. Bude záležet na připravenosti jednotlivých projektů a rychlosti jejich administrace, kdy se projeví v konkrétním životě kraje. Jako krajští zastupitelé za KSČM jsme připraveni na těchto projektech aktivně spolupracovat ku prospěchu našich občanů, měst a obcí, jak deklarujeme i v připravovaném volebním programu pro krajské volby na podzim tohoto roku.

MSK chce značně omezit služby občanům, stávající rozsah a standard lékařské pohotovostní služby pro občany Ostravy a širokého okolí, včetně zubní pohotovosti. Klub zastupitelů KSČM, pokud vím, velmi tvrdě hájí zájmy občanů za zachování těchto standardů. Podaří se vám to?

Zajištění lékařské pohotovostní služby ve stávajícím rozsahu a standardu na území města Ostravy ze strany MSK považujeme za zcela zásadní. Zejména zubní pohotovost slouží nejen občanům města, ale i širokého okolí. Pro odmítnutí redukce lékařské pohotovosti pro dospělé, děti a zubní pohotovosti jsme získali na můj návrh i celé Zastupitelstvo města Ostravy, které svůj požadavek adresovalo MSK. Po soustavném jednání a tlaku na radu kraje věřím, že tento orgán v pondělí rozhodne ve prospěch občanů města a kraje a vyslyší požadavky Zastupitelstva města Ostravy.

KSČM neupustila od záměru převzetí kontroly nad provozováním vodovodní a kanalizační sítě v Ostravě a v nejbližším období do jednání zastupitelstva předloží svůj vlastní materiál k tomuto tématu. To je i výhledově doslova strategický významné. Myslíte, že se vám to podaří prosadit?

Stalo se tak na listopadovém zastupitelstvu, kdy jsme předložili záměr nabytí akcií společnosti Ostravských vodáren a kanalizací, a. s., od společnosti SUEZ Groupe. Tento záměr, který náš klub dlouhodobě prosazuje, předpokládal převzetí akcií v souvislosti s ukončením koncesní smlouvy na provoz, která má platnost do konce roku 2024. Předesílám, že tento záměr nezískal většinovou podporu zastupitelstva města, přestože většina politických stran a hnutí (ANO, Piráti, ČSSD, SPD i programové prohlášení vlády ČR) ve svých programech deklaruje snahu získat zpět kontrolu nad vodou a její distribucí včetně ovlivnění cenové politiky. Je pravda, že každá strana trochu jinak, ale z pohledu předloženého záměru bylo jejich zamítavé stanovisko (mimo hnutí JEDNOTNÍ) nejen pro nás nepochopitelné. Zaostali jsme pozadu za řadou měst a obcí, které k tomuto kroku přistoupily jako například Plzeň, Praha, obce v Libereckém kraji, ale například i zahraniční města, jako je Berlín. A to je škoda! Nezbývá, než uvedenou myšlenku dále prosazovat, a KSČM to našim spoluobčanům programově slibuje.

Náš rozhovor probíhá těsně před jednáním krajské konference KSČM. S čím na ni jdete?

Krajskou konferencí završíme jednání výročních členských schůzí, okresních konferencí a městské konference v Ostravě. Zhodnotíme průběh projednávání dokumentů, které byly předloženy do vnitrostranické diskuse před XI. sjezdem strany, podáme informaci o činnosti krajského výboru KSČM, práci klubu zastupitelů a přijmeme teze volebního programu pro krajské volby v letošním roce a hlavní úkoly strany v MSK pro příští období. Nedílnou součástí konference budou i kádrové otázky spojené s krajskými orgány strany a kandidátní listinou pro volby do Zastupitelstva MSK a Senátu PČR, kde v podmínkách kraje naši zástupci budou kandidovat ve třech senátních obvodech. Vyjádříme se i k obsahovým a kádrovým doporučením pro XI. sjezd KSČM v dubnu tohoto roku. Věřím, že krajská konference bude nástupem k intenzivní práci pro dosažení dobrých výsledků jak na sjezdu KSČM, tak zejména v podzimních volbách.

A teď upřímně, máte vy osobně nějakou volnou chvilku pro sebe a rodinu, nebo nějaký svůj koníček, u kterého si odpočinete?

Času je poměrně málo a ten volný dělím mezi dosažitelné dvě vnučky Adélku a Terezku z pěti vnuků a vnuček, které mám. Odpočinu si při četbě dobré knihy, jízdě autem na chalupu a sem tam rybařením. Široká rodina rovněž oceňuje mou kulinářskou schopnost při vaření, které považuji rovněž za koníčka.