Jak to vidí opoziční zastupitelé

10. 3. 2020

Nové přístroje má oddělení ARO, metabolická JIP nebo dětské lékařství. Modernizace nemocnice pokračuje.

Prvních 13 nových přístrojů, které přispějí k modernizaci vybavení operačních sálů a podstatné obměně diagnosticko-léčebných přístrojů, jichž využívá Městská nemocnice Ostrava (MNO). Přístroje za téměř 12 milionů korun dostalo oddělení ARO, metabolická JIP a dětské lékařství. Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo MNO z regionálního operačního programu na celkem šest etap projektu částku 87 milionů korun na nákup 54 přístrojů. Celý projekt bude ukončen v březnu 2021. Metabolická JIP získala neinvazivní hemodynamický monitor, který sleduje srdeční výdej, tepovou frekvenci, krevní tlak nebo okysličování krve. Stejné oddělení využívá nově také dva plicní ventilátory. Oddělení ARO má nově k dispozici čtyři moderní anesteziologické přístroje, čtyři monitory životních funkcí a plicní ventilátor. Další tři anesteziologické přístroje nahradily starší typy na gynekologickém, ortopedickém a chirurgickém sále. Plicní ventilátor určený pro umělou plicní ventilaci doplnil stávající vybavení oddělení ARO. Oddělení Dětského lékařství získalo plně vybavený kombinovaný inkubátor s vyhřívacím lůžkem v hodnotě jednoho milionu korun. Přístroj nabízí tiché prostředí pro novorozence s přesně řízenou teplotou, vlhkostí a koncentrací kyslíku. Stisknutím jednoho tlačítka se přístroj upraví na vyhřívané novorozenecké lůžko s aktivním infračerveným zářičem pro otevřenou péči. Náklady uhradí z 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj a z pěti procent ze státního rozpočtu. Zbývajících 10 % zaplatí ze svých zdrojů nemocnice anebo město Ostrava z Fondu pro rozvoj MNO, ve kterém je aktuálně 574 milionů korun.

 

Jak to vidí opoziční zastupitelé

Z činnosti právní komise města

Právní komise Rady kraje je odborným iniciativním a kontrolním orgánem Rady města, která v našem městě působí téměř třicet let. Její složení z řad zastupitelů a dalších zástupců s právním vzděláním a různorodou právní praxí je zárukou, že materiály předkládané orgánům města jsou v souladu s právními předpisy, naší i evropskou legislativou. Komise má široké pole působnosti v posuzování obecně závazných vyhlášek, které spadají do rozhodovací pravomoci zastupitelstva města, nařízení města, které vydává Rada města, ale i při posuzování podnětů a připomínek zastupitelů města a městských obvodů. V rámci kontrolní činnosti z pověření rady města nebo na základě vlastní iniciativy kontroluje dodržování OZV – Statutu města při vydávání zmíněných vyhlášek a nařízení města a posuzuje právní obsah právních či jiných jednání orgánů města nebo městských obvodů. Jen v uplynulém období od minulých voleb do obecních zastupitelstev projednala komise Právní Rady města například změny a doplňky Statutu města Ostravy jako dokumentu, který upravuje vzájemné vztahy, práva a povinnosti orgánů statutárního města Ostravy a jeho orgánů a působnost jednotlivých městských obvodů a jejich orgánů. Projednali jsme a přijali doporučení formou usnesení k návrhům obecně závazných vyhlášek o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství, vyhlášce, která stanoví školské obvody škol, které jsou zřizovány městskými obvody, vyhlášce, kterou se stanoví povinnosti při trvalém označování psů a evidenci jejich majitelů nebo vyhlášce stanovující cenovou mapu stavebních pozemků na území města. Velkou pozornost právní komise věnovala nedávno vydanému Nařízení města, kterým se stanoví zákaz šíření reklamy komunikačními médii nebo Statutům fondu pro vodovody a fondu pro kanalizace, které slouží ke spolufinancování této městské infrastruktury. To je jen malý příklad práce komise na právních předpisech města, které ovlivňují život města a jeho organizací a občanů. Tyto a další podzákonné právní předpisy vydávané orgány statutárního města Ostravy naši občané najdou na webových stránkách města Ostravy a jsou k dispozici i na jednotlivých městských obvodech.

Josef Babka předseda Klubu KSČM v ZSMO předseda Komise právní Rady města

 

Proč jsem nepodpořil Dny NATO

Představte si zemi, kterou OSN hodnotí jako nejlepší z celé Afriky s ohledem na příjmy, průměrnou délku života a vzdělání obyvatel. A představte si organizaci, která se rozhodne, že vláda této země je tak špatná, že ji musí odstranit. Představte si, že vojenskou intervencí odstraní vládu této země a uvrhne ji do takového chaosu, že o sedm let později vydá OSN prohlášení, že popravy, mučení a obchod s otroky v této zemi přetrvávají. A představte si, že město Ostrava dá této organizaci dotaci 2,6 milionu korun na její propagaci. Fikce? Nic takového. Mluvím o Libyi a organizaci NATO. Proto moje hlasování o dotaci Dnům NATO bylo jasné NE! Já vím, je to akce, na kterou chodí 200 tisíc lidí. A víte, že celkové náklady na tuto akci jsou, dle slov primátora, okolo 100 000 000 Kč? To je 500 Kč na jednoho návštěvníka. Má naše země peníze nazbyt? Jen úroky z našeho státního dluhu jsou 46,5 mld. Kč ročně. To je zhruba 4 500 Kč na občana, to je na čtyřčlennou rodinu téměř 18 000 Kč. To je dovolená, na kterou nepojedete… Pro mě jsou životy lidí a zodpovědné nakládání s veřejnými prostředky na prvním místě. Proto jsem nepodpořil ani rozhodnutí města nechat zpracovat studii, co dělat s pozemky mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi. Dali byste 100 000 korun za studii, která má zhodnotit a navrhnout, co s pozemkem o velikosti jednoho hektaru, který není váš a který jeho vlastník ani nechce prodat? A co necelé 2 miliony na zhruba 20 takových hektarů? Tak rozhodlo vedení města Ostravy. Je to péče řádného hospodáře? Napište mi, prosím, co si o tom myslíte na trazdik@ostrava.cz.

Tomáš Raždík Jednotní