Finance do sportu a vzdělávání není vhodné krátit!

8. 7. 2020

Nejen prodej akcií společnosti Ekova Elektric, se kterým jsme nesouhlasili, ale i souboj mezi dvěma sportovními fotbalovými organizacemi prodloužily jednání zastupitelstva do pozdních nočních hodin a zastupitelé po dlouhé době zasedali po 24. hodině. Ale k jinému tématu. Každá krize, tedy i krize vyplývající z pandemie COVID 19, dopadá do veřejných rozpočtů a nezávidím těm, kteří musí připravovat opatření k její eliminaci formou práce s rozpočtem města a městských obvodů. Jak jsem psal v minulém čísle tohoto měsíčníku, nesouhlasili jsme jako klub KSČM se zrušením vyhlášení programu stipendií pro vysokoškoláky z našeho města Ostrava, jako prvního opatření ve vztahu k úsporám města v tomto roce. Na posledním, červnovém zastupitelstvu byly schváleny úspory – škrty v jednotlivých kapitolách ORJ spravovaných odvětvovými odbory MMO a u jednotlivých městských obvodů přes 600 milionů korun. V podstatě šlo o plošné krácení o 7 % rozpočtu jednotlivých kapitol města a 5% krácení u městských obvodů. S tímto plošným krácením jsem vyslovil nesouhlas, když jsem přesvědčen, že přístup měl být individuální a struktura krácení lépe identifikována tak, aby zastupitelé věděli, co se díky tomuto rozhodnutí neuskuteční či nezrealizuje. Co nás však velmi nepříjemně překvapilo, byl návrh, který již směřuje do rozpočtu roku 2021. Jsou to vyhlášené programy na podporu sportu a na podporu školství a podporu vzdělávání a talentmanagementu z rozpočtu SMO pro rok 2021. Materiál připravený odborem a doporučený příslušnými komisemi Rady města dostal při projednání v Radě města „stopku“ co do výše alokace prostředků, a Rada města předložila materiál s krácením o 15 procent. Tedy opětovně, jako u stipendií pro vysokoškoláky, úspory zamířily k mladým lidem a jejich potřebám vzdělání a sportovním aktivitám. A s tím i přes dopady COVID 19 na veřejné finance nesouhlasíme! Je to třetí gól paní náměstkyně Hoffmannové. A opět do vlastní branky, tedy resortu, který spravuje. Slib Rady města, že až „Bude Líp“,tak oba programy finančně doplní, budeme pozorně sledovat. Zvláště pak při přípravě a tvorbě rozpočtu na rok 2021. Přeji všem občanům, pokud možno, pěkné a slunečné prázdninové a dovolenkové dny

Autor: 
JUDr. Josef Babka, předseda klubu KSČM v ZSMO
Zdroj: 
Ostravská radnice