Finanční ruleta aneb obce v ohrožení

8. 12. 2020

Neodpovědná soutěž poslanců a poslankyň Hnutí ANO 2011, ČSSD a Pirátské strany v Parlamentu České republiky, kdo zasáhne více do „daňového balíčku“, tak jak ho předložila Vláda ČR, přinesl své kyselé ovoce ve výrazném propadu příjmů měst, obcí i krajů z rozpočtového určení daní. I pro statutární město Ostrava je tento brutální zásah do jeho příjmů nepřijatelný a ohrožuje zejména investice, které jsou plánovány v připravovaném rozpočtu na rok 2021. Legislativní proces přijetí tohoto zákona není však u konce. Své řekne Senát a možná i prezident České republiky. Osobně jsem přesvědčen, že skladba bude změněna. V době vydání tohoto čísla nové Radnice bude začátek prosince a několik dnů před schvalováním rozpočtu města Ostravy jeho zastupitelstvem. Před tímto orgánem bude stát velká odpovědnost, jak se s případnými škrty v příjmech vypořádat! Budeme realizovat či za účasti redukovaných příjmů připravovat zbytné stavby, nebo okleštíme podporu vzdělávání, sportovních aktivit, kultury, sociálních služeb, realizaci dopravních staveb a jejich oprav a rekonstrukcí, snížíme finance na veřejné osvětlení, opravy chodníků, mostů, dostavbu kanalizace v městských obvodech? Tedy věcí, které se bezprostředně dotýkají našich občanů. Ano, bude to rozhodování o prioritách! Přesto, že město a řada městských obvodů si v posledním období vypůjčuje od komerčních bank v řádu přes dvě miliardy korun, bude to o prioritách pro minimálně, jak věřím, ne více než dva roky. Je jasné, že Klub KSČM prosazuje a bude prosazovat podporu zachování financování veřejných služeb, tedy školství, zdravotnictví a sociální věcí, které při nedostatku financování z veřejných rozpočtů – a to není nic nového v polistopadovém období – jsou nejvíce ohroženy privatizačními choutkami soukromého, zejména finančního kapitálu. Pandemie COVID 19 a přijatá opatření srazila na čas ambice dlouhodobého rozvoje státu, ale i našeho města. To beru jako objektivní fakt. Ale to neznamená, že s těmi prostředky, se kterými hospodaříme a které pocházejí z práce jejich obyvatel, kteří jsou zaměstnanci či podnikatelé, a které se transformují do jejich příjmů prostřednictvím daní, není možno nakládat k jejich prospěchu a uspokojováním jejich zájmů a potřeb. I proto podporujeme participativní formu tvorby rozpočtů, které v řadě městských obvodů umožňují občanům ovlivnit financování řady akcí, které občané chtějí a požadují. Možná, že nastal čas, aby občané ve větší míře ovlivnili i rozpočet města a vyjádřili se k jeho skladbě a investičním záměrům. Poslední měsíc v roce je příležitostí, abych všem občanům města popřál klidnější a bezpečné prožití vánočních svátků. Bez ohrožení na zdraví a životech, bez dramatických omezení vzájemných setkání, a vyslovil přání, aby rok 2021 byl šťastnější a volnější, bez bariér, které přinesla protipandemická opatření. Přeji vám všem pevné zdraví a splnění všech tužeb, které máte spojené s novým rokem 2021.

Autor: 
JUDr. Josef Babka, předseda klubu KSČM v ZSMO
Zdroj: 
Ostravská radnice 12/2020