Zasedala komise bezpečnostní a pro práci IZS Rady MSK

22. 12. 2020

První zasedání Komise pro bezpečnost a práci integrovaného záchranného systému( IZS ) Rady MSK proběhlo v budově Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě(IBC), které je svou funkcionalitou jedinečným  objektem, kde vedle sebe pracují  profesionální hasiči, policisté  a strážníci státní a městské policie a v neposlední řadě příslušníci Zdravotnické záchranné služby MSK.

Všem těmto složkám IZS a rovněž Armádě České republiky prostřednictvím jejich ředitelů a vyslaných zástupců byl dán prostor pro jejich prezentaci činnosti, struktury a podílu na řešení pandemické krize spojené s nemocí COVID-19. Členové komise vysoce ocenili činnost těchto složek při pomoci občanům, ale i organizacím a společnostem v Moravskoslezském kraji při zvládání pandemické situace. Komise rovněž zvolila dva místopředsedy komise a doporučila účast předsedy komise na jednáních Bezpečnostní rady kraje pro zvýšení informovanosti komise o činnosti tohoto orgánu hejtmana kraje . Komise se rovněž shodla na termínu svého dalšího jednání, které již bude projednávat  i materiály pro potřebu rozhodnutí Rady a Zastupitelstva MSK v oblasti podpory složek IZS, ale i dalších organizací jako Horská a Vodní služba, Jednotek sboru dobrovolných hasičů, ale i podporu měst a obcí při realizaci jejich investic v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Nebude to jednoduché. Výpadek finančních zdrojů způsobených současnou krizí je značný. Přesto jsem přesvědčen, že právě uvedené složky, jsou natolik pro život občanů potřebné, že  zajištění  jejich požadavků a potřeb bude jednou z priorit nejen komise, ale i celého zastupitelstva MSK. Je to spolu s poděkováním za jejich práci a činnost  zcela pro bezpečnost kraje a jeho občanů zcela nezbytné. Pěkné a bezpečné  Vánoce, bezpečný a šťastnější rok 2021 přeje

 

Autor: 
JUDr. Josef Babka, předseda komise bezpečnostní a pro práci IZS Rady MSK