Covid-19 a pohyb našich dětí

9. 2. 2021

Město, jako každá jiná obec, je veřejnoprávní korporací občanů. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Tolik parafráze jedné části zákona o obcích. Bude to již rok, kdy prakticky byl významně omezen život nás občanů, a to téměř ve všech směrech. Dospělí se s touto situací dokážou lépe nebo hůře vyrovnat, vnímat nebo nevnímat tato opatření i v širších souvislostech. Nejpostiženější skupinou jsou naši nejstarší senioři a také děti. V minulosti mnohdy nadšené z možnosti nejít do školy, avšak nyní se z nechození stala noční můra, která narušila jejich vzájemné setkávání s kamarády, učiteli a mnohdy i širší rodinou. Distanční výuka prostřednictvím jinak oblíbených počítačů jim už není zábavou, ale skutečností, která již není vítána a která jim ztrpčuje život a mnohdy vytváří i napětí mezi nimi a rodiči. Kroužky, sportovní oddíly a kluby jsou jim zapovězeny z důvodu přijatých opatření k pandemii. Nedostatek pohybu a dalšího vyžití přináší i problémy ve fyzické i psychické připravenosti zvládnout tuto neznámou situaci. Věřím, že návrat k relativně normálnímu životu se blíží. Věřím, že se školy brzy otevřou. Věřím, že vakcinace proti covidu-19 přinese své úspěchy jako v minulosti vakcinace proti řadě zhoubných nemocí, které se podařilo vymýtit nebo téměř vymýtit. A na to se musíme připravit! A nemyslím jen naše rodiny, ale i školská zařízení se sportovním zázemím zřízená městem Ostravou a jeho městskými obvody. Kluby, oddíly, zájmové a společenské organizace, které sdružují naše děti v řadě sportovních disciplín a využívání jejich volného času. Musíme být připraveni prostřednictvím rozpočtu města i městských obvodů být nápomocni obnovení sportovních aktivit těchto organizací. A mám na mysli i finanční zajištění vedení těchto aktivit, trenérů, cvičitelů a dalších dobrovolníků, bez kterých se neobejdeme. Všem je nám dostatečně známo, že pandemie připravila rozpočty měst a obcí o značné finanční prostředky. Ale bude na vůli a tlaku všech zastupitelů města i městských obvodů, aby tato oblast nebyla krácena, ale naopak podpořena. Považuji to za jednu z priorit. Jde o investice do zdraví a plnohodnotného rozvoje našich dětí a mládeže. Rodiče vše nezvládnou! A je v zájmu města i jeho povinností, aby tyto potřeby našich nejmladších občanů pomohly zajistit tak, jak předpokládá zákon o obcích, ale i zdravý rozum. Investice do zdravého rozvoje našich dětí a mládeže je v zájmu nás všech. Věřím, že si to rada města a příslušné komise uvědomují a již dnes připraví řadu programů, postpandemických programů, které budou realizovány v návaznosti na uvolňování opatření, která, věřím, brzo pominou.

Autor: 
JUDr. Josef Babka, předseda klubu KSČM v ZSMO
Zdroj: 
Radnice!!! 2/2021