Bytová (ne)politika města

4. 6. 2021

Před řadou měsíců rada města signalizovala, že zahájila práci na koncepci bytové politiky města Ostravy. Jako pamětník vím, že to nebylo poprvé a rovněž vím, že dosud žádná tato snaha nebyla korunována úspěchem, který by vyústil v projednání a schválení na úrovni zastupitelstva statutárního města Ostravy. Vypracovat tento dokument vzhledem k různým druhům vlastnictví bytového fondu v Ostravě je poměrně složitá záležitost a potřebuje velmi silnou komunikaci mezi jednotlivými subjekty. Od městských obvodů, které disponují s většinou obecních bytů, významným vlastníkem dříve státních, hornických bytů společností Heimstaden a řadou dalších. Významnou roli při tvorbě tohoto strategického dokumentu mají i příslušné odbory MMO, zejména ty, které mají vliv na územní plánování a stavební řád, životního prostředí, ale i odbor investiční a majetkový. KSČM dlouhodobě prosazuje, aby město bylo významnější investor bytové výstavby. Nikoliv v řádu desítek bytů, ale v řádech tisíce nových obecních nájemních bytů, které by uspokojily ty občany, kteří buď nemohou, nebo nechtějí stavět své vlastní bydlení a zadlužit se na desítky let dopředu hypotékami. Prozatímní politika stávajícího vedení tomu příliš nakloněna není i přesto, že beru na vědomí dílčí kroky, kdy město investovalo zejména do rekonstrukcí bytového fondu a dochází k několika novým stavbám. Další kroky stávající koalice, které spočívají v prodeji lukrativních pozemků, především v centrální části města a které předpokládají výstavbu nových bytových jednotek soukromými investory, nemají naši podporu. Půjde o byty, které nebudou finančně dostupné řadovým občanům a mám obavu i z toho, že to budou byty, které nebudou sloužit k trvalému bydlení a tím nedojde ani k oživění centra města obyvateli Ostravy. Výstavba bytů z prostředků města za výrazné podpory státního rozpočtu, jak prosazuje KSČM i na centrální úrovni, je cestou řešení nedostatku bytů hlavně pro mladé rodiny, ale i řady seniorů, kteří nejsou schopni získat přiměřený a finančně dostupný byt po ukončení své pracovní činnosti. Chce se mi věřit, že připravovaná koncepce bydlení půjde tímto směrem a město se stane výrazným investorem v bytové výstavbě tak, aby zabezpečilo potřeby a požadavky svých obyvatel.

Autor: 
JUDr. Josef Babka, předseda klubu KSČM v ZSMO
Zdroj: 
Ostravská radnice 6/2021