Nad jedním dopisem

10. 7. 2021

Není nic neobvyklého, když je zastupitel osloven dopisem (dnes ve větší míře e­-mailem), ve kterém mu pisatel položí otázky, případně mu poděkuje či vynadá. Se všemi typy těchto písemností jsem se v politickém životě setkal. Samozřejmě mám nejraději, když se pisatel podepíše a uvede pravou adresu, abych mu mohl poděkovat, odpovědět či sdělit svůj názor na danou věc, se kterou se na mě obrátil. V každém případě si vážím občanů, kteří i touto formou projevují svou angažovanost a kterým není lhostejná správa věci veřejných, o kterých rozhodují či spolurozhodují zastupitelé města a kraje. Proto mě nepřekvapil e­‑mail, který jsem dostal po svém vyjádření v tisku k problematice oprav silnic ve městě Ostravě a zejména opravy mostu přes Odru do Petřkovic. Občanka se mě ptala, jak je možné, aby představitelé města i Moravskoslezského kraje řekli, že v dané věci nemohli pro občany udělat více a neuměli zajistit „průchodnost“ spojení pro občany tak, aby nebyli vystavováni stresovým situacím při hledání náhradních cest, spojů a objížděk tak exponovaného místa pro dopravu (citace z e­‑mailu). Předmětný most je ve vlastnictví státu, a tedy ve správě Ředitelství silnic a dálnic, ostatně jako řada silnic na území statutárního města Ostravy. A tady je jeden z hlavních problémů v plánování, koordinaci i vlastních oprav a rekonstrukcí silnic a komunikací v Ostravě. Kromě státních se na území města nacházejí krajské silnice ve správě Správy silnic Moravskoslezského kraje a městské komunikace ve vlastnictví SMO a správě Ostravských komunikací. Povolování oprav, uzavírek či rekonstrukcí je v působnosti jednotlivých správních orgánů, na které nesmějí mít vliv samosprávné orgány města, ani jednotliví funkcionáři. Tím je neomlouvám, jen konstatuji právní stav věci. Přesto mají dostatek možností, aby věci pozitivně ovlivnili. Zejména jednáním s investory a zhotoviteli. Jedním z řešení by bylo sjednocení vlastnictví silnic a komunikací ve městě Ostravě pod jednoho vlastníka – statutární město Ostrava, jak tomu je například v Praze. Umožnilo by to lepší plánování a koordinaci, která by vedla ke zlepšení stavu v průjezdnosti naším městem. Rovněž by umožnila i větší možnosti při zajištění náhradních řešení. Jako v případě zmíněného mostu, kdy jsem například navrhoval vybudování provizorního mostu ze zásob Správy hmotných rezerv před vlastní opravou, která se nezrodila ze dne na den. Vzhledem k plánovaným dalším uzávěrkám silnic, mostů a komunikací v našem městě předpokládám, že vedení města i kraje zintenzivní svou angažovanost od přípravy až po realizaci těchto nutných investic s ohledem na požadavky široké veřejnosti na co nejmenší dopady na jejich každodenní život a potřeby spojení do práce, využití všech druhů služeb i za zábavou. Závěrem přeji všem čtenářům příjemné prožití letních měsíců, prožitých ve zdraví a spokojenosti, včetně co nejméně ztracených hodin v zácpách na našich silnicích.

Autor: 
JUDr. Josef Babka, předseda klubu KSČM v ZSMO
Zdroj: 
Zdroj: Ostravská radnice 7/2021