Sociální oblast - výstavba domovů pro seniory

10. 8. 2021

Jako zastupitelka a členka komise Rady města sociální a zdravotní v Havířově a člověk levicově orientovaný se sociálním cítěním, vnímám jako velkou potřebnost vybudování nových domovů pro seniory nejen v Moravskoslezském kraji. Problém je jejich nedostatek, a to zejména těch se zvláštním režimem, které jsou potřebné pro seniory, kteří trpí demencí a Alzheimerovou chorobou, a jejich počet každoročně narůstá.

Pro osoby blízké je kolikrát velmi obtížné jak psychicky, tak fyzicky o ně pečovat a zajistit jim veškerou potřebnou péči a komfort v domácím prostředí. Navíc ne vždy mají příbuzní možnost starat se o své rodiče a prarodiče a to proto, že mnoho z nich se odstěhovalo do jiného města či kraje, a to často z důvodu nesnadného uplatnění ve své profesi nebo kvůli špatným platovým podmínkám. Mnohdy se jedná i o mladé rodiny s malými dětmi a kvůli nedostatku míst v domovech seniorů se dostávají do zoufalé situace a dilemat. Řešení vidím nejen ve výstavbě domovů pro seniory, ale hlavně v tom, aby zřizovatelem byl kraj nebo obec. Soukromé domovy pro seniory fungují spíše na komerční bázi a pro řadu seniorů se stávají nedostupnými pro vysoké náklady spojené s ubytováním a celkovými službami. Často kromě důchodu nestačí seniorovi ani příspěvek na péči, který mu byl přiznán ze strany Úřadu práce, a podmínkou umístění v těchto zařízeních je, že se i rodina musí podílet na úhradách, a ta kolikrát nemá z čeho.

Naši rodiče a prarodiče, kteří celý život pracovali a pomáhali budovat a rozvíjet tento kraj i celou naši zemi, si zaslouží důstojné stáří a kvalitní péči, kterou potřebují. Nesmíme na ně zapomínat!

Autor: 
Markéta FIKÁČKOVÁ, kandidátka za KSČM do Poslanecké sněmovny v Moravskoslezském kraji