Kdo se bojí referenda?

7. 3. 2022

Únorové zastupitelstvo města potvrdilo, že i opoziční strany mohou výrazně zasáhnout do jeho průběhu i obsahu. Klub KSČM v řádném termínu předložil dva návrhy ve vztahu k jejich volebnímu programu, ale zejména k životu občanů.  Prvním materiálem byl návrh na zjednodušení bezplatné přepravy cestujících seniorů starších 65 let v rámci veřejné služby přepravy osob, poskytované Dopravním podnikem Ostrava a.s. Principem tohoto návrhu bylo prokazování nároku na bezplatnou přepravu poskytovanou dopravním podnikem pouze po předložení platného dokladu totožnosti, tedy občanského průkazu nebo cestovního pasu. Chtěli jsme zjednodušit této skupině obyvatel cestování městskou hromadnou dopravou, když dosud musí při čerpání této služby vyřizovat kartu ODISku, popřípadě bankovní kartu, a zároveň si nahrávat bezplatný kupon na tyto karty. Zastupitelstvo si vyžádalo projednání tohoto bodu programu v dopravní komisi rady města a následně se tento návrh vrátí do jednání zastupitelstva města. Věříme, že tento postup nepovede ke zablokování našeho návrhu, ale naopak přispěje k jeho přijetí ve prospěch našich seniorů starších 65 let. Ostravská veřejnost již delší dobu sleduje problematiku provozování vodárenské a kanalizační infrastruktury ve statutárním městě Ostrava, přičemž KSČM jednoznačně nesouhlasí s prodloužením stavu, kdy tato infrastruktura je provozována společností OVAK a.s., která má většinového zahraničního vlastníka SUEZ z Francie. Zjednodušeně řečeno jde o to, aby zisky vodárenské společnosti nebyly vyváděny do zahraničí, ale sloužily pro potřeby města a jeho občanů. Jde o desítky miliónů korun ročně a zcela určitě by tyto prostředky našly uplatnění v rozpočtu města. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města, resp. jeho kluby ODS, ANO, Pirátské strany a KDU-ČSL za podpory hnutí OSTRAVAK, rozhodlo v listopadu 2021 o prodloužení působení zahraničního koncernu formou „sektorové“ výjimky a projednání smluvních vztahů je plánováno na březnové zastupitelstvo v tomto roce, předložil Klub KSČM návrh na vyhlášení místního referenda k problematice provozování vodárenské a kanalizační infrastruktury v Ostravě. Bylo by to poprvé v novodobé historii Ostravy, kdy by se na úrovni celého města rozhodovalo o tak důležité otázce. Místní referendum lze uskutečnit na základě dvou možností. Jednou z nich je právě rozhodnutí zastupitelstva, jak tomu bylo nedávno v městském obvodu Stará Bělá, kde občané odmítli výstavbu obchodního centra. Druhou možností je vyvolání referenda na základě petice občanů oprávněných volit. V takovém případě je nutné předložit orgánům města petici s podpisy 6 % oprávněných voličů, tj. cca 13 500 podpisů. V daném případu se koaliční strany vládnoucí na velké radnici v Ostravě rozhodly nepodpořit návrh KSČM na vyhlášení referenda a tento návrh zamítly. Odmítly tím přímou demokracii, které referendum bezesporu je. Nechtějí, aby o tak zásadní otázce, jakou je nakládaní s vodou, rozhodli občané našeho města. Proto budeme podporovat občanskou iniciativu, která již vznikla a podpoříme návrh přípravného výboru na vyhlášení místního referenda k otázce provozování vodárenské infrastruktury. Více informací naleznete na facebooku H2Ostrava.

Autor: 
JUDr. Josef Babka, předseda klubu KSČM v ZSMO
Zdroj: 
Radnice!!! 3/2022