Krajská konference KSČM

20. 3. 2022

V pátek 18. 3. proběhla v Ostravě Krajská konference KSČM a zakončila tak etapu okresních konferencí v Moravskoslezském kraji. Kromě pozvaných delegátů se jí zúčastnili i pozvaní hosté. Srdečně přivítaná zde byla i předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, místopředseda Leo Luzar i další členové ÚV KSČM.

Zprávu o činnosti Krajského výboru KSČM přednesl ve svém vystoupení jeho předseda Josef Babka. Uvedl, v jak složité mezinárodní situaci se nacházíme a jaké dopady to v krátké budoucnosti bude mít na hospodářskou a sociální situaci v ČR. Představil i hlavní úkoly, kterými se zvolení zastupitelé KSČM  budou řídit i v následujícím období. Zmínil, že je nutné změnit přístup k řešení aktuálních problémů a prokázat v nadcházejících komunálních volbách, že program KSČM je připraven pro široké vrstvy obyvatel ČR. V následných volbách byl Josef Babka opět zvolen předsedou Krajského výboru v Moravskoslezském kraji.

V diskusi pak delegáti i hosté komentovali předložené dokumenty. A to jak stanovisko krajské konference k návrhu na úpravu stanov KSČM, tak i programové teze pro obsahovou přípravu XI. sjezdu KSČM. Hosté se také vyjadřovali k stávající mezinárodní situaci a komentovali stanoviska představitelů strany.

Na  závěr diskuse pak vystoupila Kateřina Konečná a reagovala na předchozí vystoupení a krátce uvedla hlavní body které realizuje stávající vedení KSČM po mimořádném sjezdu. Uvedla i fakta o hospodaření v době, kdy KSČM nedosáhla ve volbách na parlamentní zastoupení. Rovněž zmínila nelehkou situaci, do které se snaží dostat KSČM vládnoucí strany pětikoalice.

V závěru bylo delegáty krajské konference přijato usnesení, ve kterém potvrdili stávající  a zvolili nové členy krajského výboru, zvolili předsedy a členy revizních a rozhodčích komisí, doporučili kandidáty do Senátu, do vedoucích stranických funkcí i na XI. sjezd KSČM.

Fotogalerie

Autor: 
KV KSČM MSK